Dersler

Kromatografik Yöntemler ve HPLC Yöntemi

www.foodelphi.com

  Kromatografi Nedir? Kromatografi, bir karışımda bulunan bileşenlerin birbirinden ayrılmasını gerçekleştiren ve bu sayede kalitatif ve kantitatif analizlerinin yapıldığı yöntemlerin genel adıdır. Bu yöntemlerde çalışma düzeneği temel olarak iki bileşenden oluşur. Bu bileşenlere …

Daha Fazlası »

Polarimetrik Yöntemle Şeker Tayini

www.foodelphi.com

Polarimetreler, optikçe aktif maddenin düzlem polarize ışığın polarizasyon düzlemini çevirme yönünü tayin eden ve standart şartlarda bu açının değerini ölçen cihazlardır. Asimetrik karbon atomuna bağlı bileşik aynı zamanda optikçe aktiftir. Optikçe aktiflik, …

Daha Fazlası »

Bakterilerde Endospor

www.foodelphi.com

Bir bakterinin, uygun olmayan koşullar altında sitoplazma yüzeyini minimuma indirerek metabolizmasını en düşük halde çalıştırmasıyla ortamın dış etkilerinden korunmak amacıyla oluşturduğu yapıya endospor denir. Endosporlar, kalıtım materyalinin çok az bir sitoplazmayla beraber çevrilmiş …

Daha Fazlası »

Enzim İzolasyonu ve Saflaştırılması

Foodelphi.com enzim enzyme 2

Enzimler canlı hücreler tarafından oluşturulan ve kimyasal reaksiyonları spesifik olarak katalizleme kabiliyeti olan protein yapısındaki maddelerdir. Bitki,hayvan ve mikroorganizmaların canlı hücreleri tarafından oluşturulan enzimler hücrelerdeki fonksiyonlarının yanında in vivo hücre dışında da in …

Daha Fazlası »

Çikolatada Kül Miktarı Tayini

soru question dhd46

AMAÇ ve KAPSAM Çikolata’da bulunabilecek kül miktarını tespit etmek. PRENSİP Belirli gramajdaki numunenin ,belirli süre ve kademeli olarak ısıtılarak kül miktarının hesaplanması. ALET VE EKİPMANLAR Hassas terazi Kül Fırını Porsolen …

Daha Fazlası »

Antioksidanlar v3

www.foodelphi.com

ANTİOKSİDANLAR Antioksidanlar, gıdalarda oksidatif bozulmayı önleyen veya geciktiren bileşikler olarak tanımlanmaktadırlar. Bu bileşikler oksidatif ve otooksidatif işlemlerin başlangıcında etki göstererek oksidasyonu ve buna bağlı olarak oluşan istenmeyen reaksiyon ürünlerinin (kötü …

Daha Fazlası »