• İşletmelerde Temizlik ve Dezenfeksiyon ( MEGEP )

    1. TEMİZLİK MALZEMELERİ 1.1. Temizlik ve Dezenfeksiyon Kavramları 1.2. Temizlikte Kullanılacak Su ve Özellikleri 1.3. Gıda Endüstrisinde Kullanılan Deterjanların Özellikleri 1.3.1. Alkali Çözeltiler 1.3.2. Asitli Çözeltiler 1.3.3. Yüzey Aktif Maddeler 1.3.4. Çöküntüyü Engelleyici Maddeler (Sequestrant) 1.4. Gıda Endüstrisinde Kullanılan Dezenfektanların Özellikleri 1.5. Gıda Endüstrisinde Kullanılan Dezenfektanlar ve Kullanım Amaçları 1.5.1. Klorlu Bileşikler 1.5.2. Dörtlü Amonyum Bileşikler 1.5.3. İyodoforlar 1.5.4. Amfoter Bileşikler 1.5.5. Fenolik bileşikler 1.5.6. Deterjan-Sanitizerler 1.6. İstenilen Konsantrasyonda Deterjan ve Dezenfektan Solüsyonları Hazırlama 1.7. Temizlik Maddelerinin Depolanması 1.8. Temizlikte Kullanılan Araç Gereçler 2. GIDA İŞLETMELERİNDE TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON 2.1. Temizlik Çeşitleri 2.1.1. Uygulama Şekline Göre Temizlik 2.1.2. Zamana Göre Temizlik 2.1.3. Derecesine Göre Temizlik 2.2. Dezenfeksiyon Yöntemleri 2.3. Temizlik ve Dezenfeksiyon Aşamaları 2.3.1. Kaba Kirlerin Uzaklaştırılması 2.3.2. Ön Yıkama 2.3.3. Deterjanlı Çözelti ile Temizlik 2.3.4. Durulama 2.3.5. Dezenfeksiyon 2.4. …

    Daha Fazlası »
  • 200 Kalori Nasıl Görünür ?

  • Vitaminler Mineraller ve Sağlığımız ( Yrd. Doç. Dr. Gülhan Samur )