Gıda Mühendisliği Dersleri

 • Gıda Mikrobiyolojisiwww.foodelphi.com

  Direkt Sayım Yöntemi

  Direkt Sayım Yöntemi Direk sayım yöntemi (mikroskobik sayım) sıvı gıdaların veya kültürlerin içerdiği toplam mikroorganizma miktarının belirlenmesinde kullanılır. Ancak bu teknikle canlı veya cansız hücreyi belirleyici bir ayrım yapılamamaktadır. Mikroorganizma tipine göre boyanmış veya boyanmamış preparatlarda direk sayım yapılır. Ancak boyama öncesi süt gibi yağlı örneklerde yağın alınması amacıyla ksilol ve alkol kullanılır. Direkt Sayım Yöntemi: 0.01 ml örneğin 1 cm2’lik alana yayılarak mikroorganizmaların sayılması yöntemine dayanır. Bunun için önce mikroskop görüş alanını (MA) bulunmalıdır. Mikroskop Alanının Belirlenmesi:Yöntemin uygulanmasında mikroskop alanının belirlenmesi için mikrometrik lamdan yararlanılır. Bu lamın üzerinde her bir aralığı 10m olan, 100 bölmeli, toplam 1mm’ yi gösteren çizgiler bulunur. Materyal: • Objektif mikrometre • Sedir yağı •…

 • Gıda Kimyasıwww.foodelphi.com

  Karbonhidratlar I ( Prof. Dr. Farhan ALFİN )

  Gıda Kimyası Karbonhidratlar 1 Mühendislik Mimarlık Fakültesi  Gıda Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Farhan ALFİN Ders Konuları Karbonhidratlar Vitaminler Enzimler Ders değerlendirme Proje 1 %10 Ara Sınavlar 2 %30 Yılsonu sınavı 1 %60 Kaynak http://80.251.40.59/veterinary.ankara.edu.tr/fidanci/Ders_Notlari/Ders_Notlari/Karbonhidratlar.html Bu Hafta 2.1 Gıdalarda Karbonhidratların Varlığı 2.2 Karbonhidratların Kimyasal Yapısı 2.2.1 Monosakkaritler Monosakkaritlerin İzomerliği Giriş Karbonhidratlar grubu farklı kimyasal yapıdaki maddeleri kapsar. Karbonhidratlar bitkisel gıdalarda yaygın olarak bulunur. Karbondioksit asimilasyon ile yeşil bitkilerde fotosentez sonucu oluşurlar. Karbonhidratlar öncelikle organizmanın metabolizmasında önemli enerji kaynağıdır. Bitkiler ve hayvanlar için çatı maddeleri olarak da görev almaktadır. Silindirilebilir karbonhidratların kullanılmayan kısımları bitkisel organizmalarda depo maddesi olarak depolanır. Örneğin bitkisel gıdaların önemli depo karbonhidratı olan nişasta gıda teknolojisinde çeşitli proseslerin temelini oluşturur.…

 • Yaz Stajıwww.foodelphi.com

  Efes Pilsen Summer Practice Report

  1. ABSTRACT Beer is one of the most popular alcoholic beverages for centuries. It is prepared from barley malt, row hops, brewing water and top or bottom fermenting yeasts. Also there are some extracts and carbondioxide. Beer can be obtained from alcoholic fermentation of  the malt which is mixed with water and hops under the convenient conditions. Grains are germinated under controlled conditions to obtain barley malt. The conditions are about moisture content, temperature, the ratio of oxygen to carbon dioxide and the germination time. After grinding the malt, it is boiled, fermented, filtrated and filled. During boiling some extra enzymes are added to the crushed malt and warm water…

Gıda Mühendisliği Seçmeli Dersleri

 • Tahıl Bilimi ve Teknolojisiwww.foodelphi.com

  Post-Harvesting Processing

  POST-HARVESTING PROCESSING 1.-Total post-harvest cereal system General information Each type of cereal requires a specific post-harvest treatment, however, there are certain general principles that apply to most of them. Cereals undergo a number of processing stages between harvest and consumption. This chain of processes is often referred to as the total post-harvest system. The post-harvest system can be split into three distinct areas. The first is the preparation of harvested grain for storage. The second, which is referred to as primary processing, involves further treatment of the grain to clean it, remove the husk or reduce the size. The products from primary processing are still not consumable. The third stage…

 • Ambalajlama TeknolojisiFoodelphi.com library books 89987

  Gıda Gazları

  Hava gıda ürünlerinin oksidatif bozulmasına, gıda ürünlerinde bakteri ve küf üremesine neden olur. Modifiye Atmosfer Paketleme ( MAP ), gıda ürünlerinin koruyucu gaz veya gaz karışımlarından oluşan atmosfer içinde paketlenmesidir. Gazlar gıda ürününde oksidatif bozulmayı, bakteri ve küf üremesini geciktirerek, ürünün raf ömrünü uzatır, güvenli ve kaliteli olmasını sağlar. MAP avantajları : Gıda ürünleri için daha uzun ( Havaya kıyasla 2-5 kat fazla ) raf ömrü sağlar. Gıda ürünlerinde daha az koruyucu katkı maddeleri kullanımı gerektirir. Tüketiciye hazır dilimlenmiş ürün sunma imkanı sağlar. MAP gazları : (E290) Karbon dioksit, bakteri ve küf üremesini yavaşlatır, buna mukabil gıda ürünü içinde ( özellikle yağda ) çözünür. (E941) Azot, inört bir gazdır, ortam…

 • Süt ve Süt Ürünleriwww.foodelphi.com

  Sütün Bileşimi ve Özellikleri ( Ayşe GÜRSOY )

  SÜTÜN BİLEŞİMİ VE ÖZELLİKLERİ Süt, dişi memeli hayvanların yeni doğurdukları yavrularını besleyebilmek üzere, süt bezlerinde farklı sürelerde salgılanan, içinde yavrunun kendini besleyecek duruma gelinceye kadar almak zorunda olduğu bütün besin maddelerini yeterli miktarda bulunduran bir sıvıdır. Hayvanların yaşadığı çevre koşullarına göre sütlerinin bileşimi de farklılık gösterir. Örneğin doğum ağırlığının iki katına 9 günde ulaşan köpek sütünün protein oranı % 7.3, 180 günde ulaşan insan sütünde sadece % 1.6’dır. Süt beslenme uzmanları tarafından temel gıda maddesi olarak kabul edilir. Kalsiyum, fosfor ve riboflavin (vit B2) açısından önemlidir. Yaşamsal önemi olan amino asitleri ve yağ asitlerini bünyesinde bulundurur. Sadece sütte bulunan bileşenler; laktoz, süt yağı, kazein, laktoalbümin ve laktoglobülindir. Sütün enerji değeri…