Gıda Mühendisliği Dersleri

 • Enzimlerwww.foodelphi.com

  Exam Questions I

  BCH400/600 Exam 2 March 4, 2002 For questions 1 through 30mark the correct answer on the scantron answer sheet and this exam Multiple-choice questions (2 points per question) 1) Allosteric enzymes _____________. (a) usually have quaternary structure. (b) do not behave according to Michaelis-Menton kinetics. (c) bind allosteric modulators at sites not associated with substrate binding. (d) often have separate catalytic and regulator domains. (e) all of the above. …

 • Gıda Mikrobiyolojisiwww.foodelphi.com

  Enterokoklar Genel Bilgiler

  1984 yılı öncesinde, Streptococcus cinsi içinde yer alan ve Lancefield serolojik D grubu kokların bazılarından oluşan bu cins, fekal streptokok grubunu ifade etmekteydi. Str. faecalis ve Streptococus faecium türleri ile birlikte Str. faecalis subsp. liquefaciens, Str. faecalis subsp. zymogenes ve Str. faecium subsp. casseliflavus alt türlerini de içermekte olan bu grup, 1984 yılında Schleifer ve Kilpper-Balnz tarafından Enterococcus cinsi olarak ayrılmıştır. Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology adlı kitapta Str. faecalis, Str. faecium, Str. avium ve Str. gallinarum türlerine yer verilmiş ve enterokokların cins isminin Enterococcus olarak önerildiğine değinilmiştir. 1984 ‘den sonra yapılan çalışmalarla Str. faecalis ve Str. faecium ‘un isimleri E. faecalis ve E. faecium şeklinde değiştirilerek Enterococcus cinsi adı altında toplanmışlardır. Yeni literatürlerde Enterococcus cinsi altında toplanan…

 • Gıda Uygulamaları Laboratuarıwww.foodelphi.com

  Ozmotik Kurutma

  OZMOTİK KURUTMA Ozmotik Kurutulan Meyveler Ozmotik Kurutulan Sebzeler Ozmotik Kurutma (Su Uzaklaştırarak Doygun Hale Getirme İşlemi, Ozmotik Konsantrasyon) Ozmotik Kurutulan Meyve ve Sebzeler Ozmotik Kurutmadaki Kütle Aktarımları Ozmotik Kurutma Ve Geleneksel Kurutma Yöntemleri Arasındaki Farklar Ozmotik Dehidrasyonun Diğer Kurutma İşlemlerine Göre En Önemli Avantajları Ozmotik Kurutma Sırasında Bitki Hücresinde Meydana Gelen Değişimlerin Şematik Gösterimi Ozmotik Kurutmayı Etkileyen Faktörler Domatesin Ozmotik Kurutulması Hem Ozmotik Ön İşlem Uygulayan Hem de Aromanın Kaybını Önlemek İçin Vakum Uygulayan Modern Bir Kurutma Tesisi KAYNAKÇA …

Gıda Mühendisliği Seçmeli Dersleri

 • Şeker ve Şekerli Ürünlerwww.foodelphi.com

  Akide Şekeri İş Akış Şeması

  Akide şekeri, sakaroz tekniğine uygun olarak, inversiyon amacı ile potasyumbitartarat veya sitrik asit ve glikoz şurubunun ilave edilmesiyle belli bir kıvama gelinceye kadar pişirilir.İçine tat,çeşni maddeleri ve diğer maddelerin ilavesiyle elde edilen mamuldür. Tat ve Çeşni Maddeleri:Akide şekerine tat ve lezzet vermek için,hamuruna katılabilen çeşitli kuru meyve, kuruyemiş, kakao, kahve, susam vb. ürünlerdir. Akide Şekeri Çeşitleri 1. Meyve Aromalı Akide Şekeri 2. Çeşnili Akide Şekeri: Susam ve fındıklı akide şekeri.Çeşni Oranı %10’dan az olmayacak 3. Ağartılmış Akide Şekeri: Sıcak akide şekeri kütlesinin ,uygun metodlarla çekilerek ağartılmasıyla elde edilen mamuldür. Akide Şekerinin Duyusal Özellikleri -Renk ve görünüş: Parlak,yapıldığı veya çeşni kullanılan meyve veya maddenin rengi belirgin,ağartılmış tipler ise sedef parlaklığında olmalı…

 • Ambalajlama Teknolojisiwww.foodelphi.com

  Gıda Ambalajının Türleri

  Hazırlayan Aslıhan ARIKAN ASD Araştırma ve Bilimsel Konular yöneticisi … Kaynak: http://www.ambalaj.org.tr/files/Ambalajbulteniicerik/dosya/temmuz-agustos-2010-dosya.pdf

 • Özel Gıdalarwww.foodelphi.com

  Fonksiyonel Gıdaların Yaşamımızdaki Yeri ( Prof.Dr. Semih ÖTLEŞ )

  FONKSİYONEL GIDALARIN YAŞAMIMIZDAKİ YERİ BİTKİSEL DESTEKLERİN DOĞRU KULLANILMASI FONKSİYONEL GIDA NEDİR? Uluslararası Gıda Enformasyon Konseyi (IFIC- The International Food Information Council) fonksiyonel gıdaları, temel beslenmenin ötesinde sağlığa ilişkin yararlar sağlayabilen gıdalar olarak ifade etmektedir. Fonksiyon gıda teriminin doğum yeri Japonya’dır.. Dünyada bu tip gıdaları tanımlamak için birçok terim kullanılmaktadır. Bunlar arasında; nutrasötikler (nutraceuticals), düzenleyici gıdalar (designer foods), farmagıdalar (pharmafoods), tıbbi gıdalar (medifoods) ve vitafoods sayılabilir. Farklı fonksiyonel gıdaların işlevleri: ▪Gelişme ve büyüme ▪ Temel metabolik proseslerin düzenlenmesi ▪ Oksidatif strese karşı savunma ▪ Kardiyovasküler fizyoloji ▪ Gastrointestinal fizyoloji ▪ Algılama, hatırlama ve mental performans ▪ Fiziksel performans ve egzersiz Fonksiyonel gıdaların özellikleri ✓ İlaç, kapsül veya herhangi bir diyet desteği formuna…