Dersler

Akım Şemaları ( Dr.Hasip YENİOVA )

Foodelphi.com form library

1. Giriş 2. Akım Şemalarının Gösterilişi 2.1 Blok diagramlar 2.2 Resim şeklinde gösterilen akım şemaları 2.3 Akış hızlarının gösterilişi 2.4 Akım şeması üzerinde yer alan diğer veriler 2.5 Yerleşim planı …

Daha Fazlası »

Elek Analizi

Foodelphi.com eleme elek

Eleme, tanelerin belirli büyüklükteki delik veya açıklıklardan geçebilme veya geçememe özelliğine dayanarak yapılan bir boyuta göre sınıflandırma işlemidir. Elek analizi ya da elek çözümlemesi ise, farklı büyüklükteki tanelerden oluşan kırılmış …

Daha Fazlası »

Amino Asitler ( Doç. Dr. Melike BARAN EKİNCİ )

Foodelphi.com library books 46453

Proteinler Yunanca’da birinci sırada anlamına gelen proteois kelimesinden türemiştir. Proteinler canlı bir hücrenin kuru ağırlık üzerinden yaklaşık % 50’sini oluşturan, kompleks yapıdaki makro moleküllerdir. Amino asitlerden oluşurlar ve molekül ağırlıkları …

Daha Fazlası »

Bakterilerin Çoğalmalarını Etkileyen Faktörler

Foodelphi.com listeria bakteri

2.1.1.2. Bakterilerin Çoğalmalarını Etkileyen Faktörler Bakterilerin gelişimine; sıcaklık, oksijen (O2), ortamın asitliği (pH) ve su aktivitesi (aw) etki eder. 2.1.1.2.1. Sıcaklık Bakterilerin çoğalma hızı zaman ve sıcaklık derecesine bağlı olarak …

Daha Fazlası »

Distillation Principles

Definition of distillation, Types of columns, Simple Distillation methods (Flash, batch, Steam), Basic distillation Equipment and operation, Column internal, Reboilers, Distillation principles, Vapor `liquid equilibria, Distillation column design, Effect of …

Daha Fazlası »

Mikroorganizmalarda Büyümeyi Etkileyen Faktörler

Biyolojik arıtma sistemlerinde mikroorganizmaların kontrollü olarak büyümeleri istenir. Dolayısıyla mikroorganizmaların büyümesinde hangi faktörlerden etkileniyorsa, bu faktörlerin belirlenmesi gerekir. Bu faktörler, arıtma verimi ve arıtma sistemlerinin çalışma prensipleri üzerinde önemli etkiye …

Daha Fazlası »

Gravimetrik Demir ve Nikel Tayini ( MEGEP )

Foodelphi.com laboratory new2 library

1. GRAVİMETRİK DEMİR TAYİNİ 1.1. Gravimetrik Demir Tayininde İşlem Basamakları 1.1.1. Analizin Yapılışı 1.1.2. Gravimetrik Demir Tayininde Dikkat Edilecek Hususlar 1.1.3. Gravimetrik Demir Tayininde Kullanılacak Çözeltiler 2. GRAVİMETRİK NİKEL TAYİNİ …

Daha Fazlası »