• Akışkanlar Mekaniğiwww.foodelphi.com

  Pnömatik Sistemler

  1.GİRİŞ Basınçlı ve kontrol edilebilen gaz ile çalışan sistemlere pnömatik sistemler denir. Bir başka ifadeyle atmosferden alınıp küçük bir hacme kuvvet uygulanarak sıkıştırılmış gaz ya da havayı kullanan sistemlere pnömatik sistemler denir. Pnöma, yunancada hava ve rüzgar anlamına gelir. Kuvvet, bir cismin konumunu veya hareketini değiştirmek için söz konusu cisme uygulanan itme veya çekme etkisidir. Sistem ne kadar iş yaparsa etki eden kuvvet de o oranda büyük demektir. Bir pnömatik sistemdeki kuvvet, basınç ile piston alanının çarpımına eşittir. Kuvvet(F)=Basınç(P).Piston yüzey alanı(A) Piston tarafından yapılan iş, uygulanan kuvvet ile pistonun hareket…

 • Aletsel Analizsalinometre-nedir-foodelphi

  Salinometre Nedir? Çalışma Prensibi, Çeşitleri ve Kullanım Alanları

  Salinometre, çözeltinin tuzluluk oranını ölçen bir cihazdır. Bu cihazlar su analizinde, okyanus bilimlerinde, kimya endüstrisinde ve gıda endüstrisinde yaygın olarak kullanılır. Salinometre, tuzluluğu ölçmek için kullanılan birkaç yöntemden biridir ve bu yöntem, çözeltinin elektriksel iletkenliği ile ölçülür. Salinometre, iletkenliği ölçen bir elektrot ve ölçülen değerleri işleyen bir ekran veya mikrodenetleyici içerir. Elektrotlar genellikle sodyum-klorür çözeltisi ile dolu bir cam tüp içinde yerleştirilir. Bu elektrotlar, tuzluluğa bağlı olarak çözeltinin iletkenliğini ölçer. Çözeltinin tuzluluğu arttıkça, iletkenlik de artar. Salinometreler genellikle iki tip olarak sınıflandırılır: analog ve dijital. Analog salinometreler, okunan değerlerin analog…

 • Analitik Kimyawww.foodelphi.com

  Nitel ve Nicel Analiz Laboratuvarı Uygulamaları ( KTÜ )

  1. GENEL BİLGİLER 1.1. Giriş 1.2. Nitel Analiz Yöntemi 1.2.1. Nitel Analiz Yönteminin Dayandığı Temel Özellikler 1.2.2. Örneklerin Nitel Analiz İçin Hazırlanması 1.2.3. Çözeltilerin Analizi 1.2.4. Katı Örneklerin Analizi 1.2.5. Katı Reaktiflerin Sıvı Reaktiflerle Çözünürleştirilmesi 1.2.6. Çözücü Olarak Nitrik Asidin (HNO3) Kullanılması 1.2.7. Çözücü Olarak Hidroklorik Asidin (HCl) Kullanılması 1.2.8. Katı Örneklerin Eritiş ile Çözünürleştirilmesi 1.3. Nitel Analiz Laboratuvarında Kullanılan Alet ve Malzemeler ve Kullanım Amaçları 1.3.1. Kullanılan Malzemeler 1.3.2. Nitel Analiz Sırasında Uygulanan Temel İşlemler 1.3.2.1. Çözeltinin Asitliğinin Kontrol Edilmesi 1.3.2.2. Tampon Oluşturulması 1.3.2.3. Çözeltinin Karıştırılması 1.3.2.4. Çözeltinin Isıtılması…

 • Bitirme Projesiwww.foodelphi.com

  Elma ve Üzümden Üretilen Sirkelerin Bileşenleri ve Fonksiyonel Özellikleri Üzerine Araştırma ( Havva Nilgün BUDAK )

  1. GİRİŞ  2. KAYNAK ÖZETLERİ 2.1. Sirke Üretimini Etkileyen Faktörler 2.1.1. Hammadde 2.1.1.1. Üzüm şarabı 2.1.1.2. Elma şarabı 2.1.2. Sirke üretim yöntemleri 2.1.2.1. Yüzey kültür fermentasyonu (geleneksel) yöntem 2.1.2.2. Çabuk usul (jenaratör) yöntemi 2.1.2.3. Derin kültür (submers) yöntemi 2.1.3. Sirke üretiminde kullanılan mikroorganizmalar 2.1.3.1. Maya 2.1.3.2. Asetik asit bakterisi 2.1.4. Sirkenin kimyasal bileşimi 2.1.4.1. Asetik asit 2.1.4.2. Organik asitler… 2.1.4.3. Sirkedeki aroma maddeleri… 2.2. Gıdaların Biyoaktif Bileşenleri… 2.2.1. Gıdaların antioksidan kapasitesinin belirlenmesi 2.2.1.1. Demir+3 iyonunun indirgenmesine dayanan antioksidan testi (FRAP) 2.2.1.2. 2,2-difenil-1-pikril-hidrazil radikali yakalama aktivitesi (DPPH) 2.2.1.3. Troloks eşdeğeri antioksidan…

 • Biyokimyawww.foodelphi.com

  Beslenme Biyokimyası Dersi Soru ve Cevapları

  Soru: Fruktozun glukozdan daha yüksek bir tatlılığı vardır. Bu fenomenin nedeni nedir? Cevap: Fruktoz, glukozdan daha yüksek bir tatlılığa sahip olmasının nedeni, fruktozun hücrelerde daha hızlı metabolize edilmesi ve daha fazla ATP sentezlemesiyle ilgilidir. ATP, tat duyusunu etkileyen proteinlerdeki iyon kanallarını aktive eder ve tatlılık algısını artırır. Soru: Bir kişi haftada 2 kez balık tüketirken, haftada 4 kez balık tüketen bir başka kişiden daha fazla omega-3 yağ asidi alabilir mi? Neden veya neden değil? Cevap: Hayır, haftada 2 kez balık tüketen bir kişi haftada 4 kez balık tüketen bir kişiden…

 • Biyokimyasal Mühendislikwww.foodelphi.com

  Zooloji ve Tarımsal Biyoteknoloji İlişkisi ( Emine DEMİREL )

  ZOOLOJİ VE TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ İLİŞKİSİ Zooloji ( hayvan bilimi ) hayvanları çeşitli yönleriyle inceleyen biyolojinin bir alt dalıdır. İnsanlar ve hayvanlar var oldukları her dönemde ilişki içerisinde olmuşlardır. İnsanlar gerek avlanmak gerekse yırtıcı hayvanlardan korunmak için hayvanları gözlemlemek zorundaydılar. Bu hayvanların ne zaman nerede bulunabileceklerini, nasıl davranacaklarını bilmeleri gerekiyordu. Diğer taraftan zehirli hayvanları da bilmek ve onları besin olarak kullanmamak ve onlardan korunmak zorundaydılar. Biyoteknoloji ise bitkiler, hayvanlar ve balıklar için ıslah programlarını hazırlamak ve ele alınabilecek özellik yelpazesini genişletmek için kullanılmaktadır. Hayvan beslenmesini iyileştirmek ve çevresel atıkları azaltmak için…

 • Endüstriyel Stokiyometriwww.foodelphi.com

  Writing Material Balances with Presence of A Chemical Reaction ( Prof.Dr. Sevim KAYA )

  Chapter 3. WRITING MATERIAL BALANCES WITH PRESENCE OF A CHEMICAL REACTION In the material balances writing for the reactive systems we need to know which chemical reactions occurred and what the stoichiometric ratio between the reactants and products is. In the steps of M.B. we need to write all possible reactions after choosing basis, and equilibrating the equation. SO we need to refresh our basic reaction knowledge: Stoichiometry: When chemical reactions occur, in contrast with physical changes of material such as evaporation or dissolution, you want to be able to…

 • Enzimlerwww.foodelphi.com

  Enzim Kinetiği

  Enzim kinetiği, enzimlerin katalitik aktivitelerini inceleyen bir bilim dalıdır. Enzimler, hücrelerdeki biyokimyasal reaksiyonları hızlandıran proteinlerdir ve çeşitli substratların kimyasal yapılarını değiştirerek ürünler oluştururlar. Enzim kinetiği, enzimlerin nasıl çalıştığını ve etkileyen faktörleri inceler. Enzim kinetiği, enzimlerin kinetik davranışını açıklamak için Michaelis-Menten kinetiği adı verilen bir modeli kullanır. Bu modelde, enzimlerin aktivitesi substrate bağlı olarak değişir. Enzim, substrate bağlandığında aktif hale gelir ve ürün oluşturur. Bu reaksiyon, Vmax ile sınırlandırılır ve Km ile karakterize edilir. Vmax, enzimin maksimum katalitik aktivitesini temsil eder ve Km, enzimin substrate bağlama affinitesini temsil eder. Enzim kinetiği…

 • Fermentasyon Teknolojisiwww.foodelphi.com

  Ekşi Hamur Fermantasyonunun Ekmeğin Biyoaktif Bileşenleri ve Biyoyararlanımı Üzerindeki Etkileri

  EKŞİ HAMUR FERMANTASYONUNUN EKMEĞİN BİYOAKTİF BİLEŞENLERİ VE BİYOYARARLANIMI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Müge Hendek Ertop, Mehmet Hayta Özet Ekşi hamur çok uzun yıllardır ekmek üretiminde kullanılmakta olup, ekmeğin kalitesini ve raf ömrünü olumlu yönde etkileyen geleneksel bir üründür. Un, su ve ortamdan gelen mikroorganizmaların etkisiyle hamurun doğal fermantasyona uğraması veya starter olarak laktik asit bakterilerinin (LAB) un, su karışımına ilave edilmesi sonucunda oluşmaktadır. Her iki yöntemde de, ekşi hamur LAB mikroflorasının niteliklerine göre meydana gelen metabolitler, ekmeğin besinsel, lezzet, tekstürel ve diğer fizikokimyasal niteliklerini etkilemektedir. Ekşi hamur fermantasyonu sonucu meydana gelen biyokimyasal…

 • Genel Kimyasoru question dhd46

  Asetik Anhidrit: Özellikleri, Sentezi ve Kullanım Alanları

  Asetik anhidrit, kimyasal formülü (CH3CO)2O olan organik bir bileşiktir. Endüstride birçok farklı alanda kullanılan asetik anhidrit, özellikle farmasötik, boya ve vernik, plastik ve tekstil endüstrilerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Asetik Anhidrit’in Özellikleri: Asetik anhidrit, renksiz bir sıvıdır ve keskin bir koku ile karakterizedir. Asetik asit ile reaksiyona girerek asetik asit anhidriti oluşturur. Aynı zamanda asetik anhidrit, polar olmayan çözücülerde çözülebilir. Asetik Anhidrit’in Sentezi: Asetik anhidrit sentezi için en yaygın yöntem, asetik asit ve asetik anydritin karıştırılması ve sülfürik asit ile katalizasyonudur. Reaksiyon sonucunda asetik asit anhidriti ve sülfürik asit elde edilir.…

 • Genel Mikrobiyolojiwww.foodelphi.com

  Salmonella: Özellikleri, Bulaşma Yolları ve Tedavisi

  Salmonella, bakteriyel bir enfeksiyondur ve insanlarda gastroenterit, tifo, sepsis ve diğer ciddi hastalıklara neden olabilir. Salmonella, insanlar ve hayvanlar dahil olmak üzere birçok hayvan türünde bulunabilen gram negatif bir basildir. İnsanlarda Salmonella bulaşma yolları arasında enfekte hayvanlardan ve gıdalardan kaynaklı yeme ve içme yolu, temas yolu ve kirli su kaynakları da yer alır. Salmonella’nın Özellikleri Salmonella, gram negatif bir basildir ve hareketlidir. Bakterinin şekli, uzunluğu ve kalınlığı değişebilir. Salmonella, insanlarda hastalık yapabilen iki türü içerir: Salmonella enterica ve Salmonella bongori. İnsanlarda en sık görülen Salmonella enterica türleri arasında S. Typhimurium,…

 • Gıda Kalite Kontrolwww.foodelphi.com

  Duyusal Test Teknikleri Soru ve Cevapları

  1. Duyusal testlerde hangi yöntem en yaygın olarak kullanılır? A) İşitsel yöntem B) Görsel yöntem C) Dokunsal yöntem D) Tat ve koku yöntemi E) Hiçbiri 2. Bir duyusal testin güvenilir olabilmesi için hangi faktörlerin dikkate alınması gerekir? A) Test malzemesinin doğru seçilmesi B) Testin tekrarlanabilirliği C) Test sonuçlarının objektif olması D) Testin geçerliliği E) Hepsi 3. Duyusal testlerin güvenilirliği ne ile ölçülür? A) Cronbach alpha katsayısı B) Pearson korelasyon katsayısı C) Standart hata D) Varyans analizi E) Hiçbiri 4. Bir duyusal testin geçerli olabilmesi için hangi faktörlerin dikkate alınması gerekir?…

 • Gıda Kimyasıwww.foodelphi.com

  A Vitamini: Kimyasal Yapısı, Biyolojik Fonksiyonları, Kaynakları, Eksikliği ve Toksisitesi

  A vitamini, insan vücudu için hayati önem taşıyan yağda çözünen bir vitamin olarak bilinmektedir. Kimyasal yapı olarak, A vitamini retinoidler olarak adlandırılan bileşikler grubuna dahildir. Retinol, retinaldehit ve retinoik asit olmak üzere üç temel bileşik formu bulunur. Retinol, aktif formu olan retinaldehide dönüştürülerek biyolojik fonksiyonlarını gerçekleştirir. Retinol, tüm hayvan dokularında bulunabilen bir bileşiktir. Karaciğer, et, süt, balık ve yumurta sarısı gibi hayvansal kaynaklarda bol miktarda bulunur. Retinol, yağ dokusunda depolanarak gerektiğinde vücudun ihtiyacına göre salgılanır. Bu sebeple A vitamini, depolanabilen bir vitamindir. Retinaldehit ve retinoik asit, retinolün biyolojik olarak aktif…

 • Gıda Mikrobiyolojisiwww.foodelphi.com

  Bakteriyel Gıda Zehirlenmeleri: Nedenleri, Etki Mekanizmaları, Tedavi ve Korunma Yolları

  Bakteriyel gıda zehirlenmeleri, insanlarda gastrointestinal semptomlara ve bazen ciddi sağlık sorunlarına neden olan gıda kaynaklı enfeksiyonlar olarak tanımlanabilir. Bu enfeksiyonlar, bakteriyel gıda kontaminasyonu sonucu ortaya çıkar ve çoğunlukla Salmonella, Campylobacter, Listeria monocytogenes ve Escherichia coli (E. coli) gibi patojenik bakterilerle ilişkilendirilir. Bakteriyel gıda zehirlenmelerinin ana nedeni, gıdaların bakteriyel kontaminasyonudur. Bu kontaminasyon sonucu insanlarda gastrointestinal semptomlar ve ciddi sağlık sorunları ortaya çıkabilir. İşte, bakteriyel gıda zehirlenmesine neden olan bazı patojenik bakteriler ve etki mekanizmaları hakkında bilgi. Salmonella: Salmonella, genellikle hayvanların sindirim sisteminde bulunan bir bakteridir ve gıda kaynaklı enfeksiyonların en sık…

 • Gıda Mühendisliği Tasarımıwww.foodelphi.com

  Gıda Sektöründe Yeni Ürün Geliştirme: Veri Analizi, Tasarım ve Pazarlama Stratejilerinin Önemi

  Gıda sektörü günümüzde en hızlı büyüyen sektörlerden biri olmaktadır. Bu nedenle, sektörde rekabet artmakta ve firmaların başarılı olabilmeleri için sürekli olarak yeni ürünler geliştirmeleri gerekmektedir. Gıda sektöründe yeni ürün geliştirme, oldukça zorlu bir süreçtir ve birçok farklı faktöre bağlıdır. Bu yazımızda, gıda sektöründe yeni ürün geliştirme konusunu ele alacağız ve bu alanda başarılı olmak için nelere dikkat edilmesi gerektiğini detaylı bir şekilde anlatacağız. Pazar Araştırması Yapmak Gıda sektöründe yeni bir ürün geliştirirken, öncelikle pazar araştırması yapmak oldukça önemlidir. Bu araştırmalar, müşterilerin ihtiyaçlarını ve beklentilerini anlamak için yapılmalıdır. Böylece, gıda sektöründeki…

 • Gıda Sistemleriwww.foodelphi.com

  Current Status and Options for Biotechnologies in Food Processing and in Food Safety in Developing Countries ( FAO )

  Acknowledgments This background document is the result of the joint effort of many contributors. The initial key contributions were made by Olusola B. Oyewole from University of Agriculture, Abeokuta, Nigeria and Ruud Valyasevi from the National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (Biotec), Biotec, Bangkok, Thailand. Sections relevant to biotechnology applications in food processing: Coordination was done by Rosa Rolle (Senior Agro-Industries and Post-harvest Officer, FAO Regional Office for Asia and the Pacific) who also made significant contributions to the document. Sections relevant to biotechnology applications in food safety: Coordination…

 • Gıda Süreç KontrolüFoodelphi.com form library

  Akım Şemaları ( Dr.Hasip YENİOVA )

  1. Giriş 2. Akım Şemalarının Gösterilişi 2.1 Blok diagramlar 2.2 Resim şeklinde gösterilen akım şemaları 2.3 Akış hızlarının gösterilişi 2.4 Akım şeması üzerinde yer alan diğer veriler 2.5 Yerleşim planı (Layout) 2.6 Verilerin kesinliği ve doğruluğu 2.7 Hesaplamalarda kullanılan temeller 2.8 Kesikli prosesler 2.9 Yardımcı üniteler 2.10 Ekipmanlara kod ve ad verilmesi Örnek akım şemaları. Akrilonitril’in polimerizasyonu Nitrik asit üretim prosesi 3. Hesaplamalar 3.1 Temeller 3.2 Akım şeması üzerinde yer alan çeşitli üniteler için kütle ve enerji denklikleri. 3.2.1 Şift konvertörü 3.2.2 Dikloretan üretimi 3.2.3 Nitrik asit üretimi 4. Bilgisayar…

 • Gıda Teknolojisiwww.foodelphi.com

  Gıda Üretim Teknolojisi Sınav Soru ve Cevapları

  1. Gıda sterilizasyonu aşağıdaki yöntemlerden hangisi ile gerçekleştirilmez? A) Ultrasonik sterilizasyon B) Sıcaklık kontrolü ile sterilizasyon C) Radyasyon sterilizasyonu D) Filtrasyon sterilizasyonu E) Yüksek basınçlı sterilizasyon 2. Süt pastörizasyonu hangi sıcaklıkta ve sürede yapılmalıdır? A) 72°C, 15 saniye B) 63°C, 30 saniye C) 90°C, 2 dakika D) 100°C, 1 dakika E) 55°C, 5 dakika 3. Gıda ambalajlama amacıyla kullanılan gazlar arasında aşağıdakilerden hangisi en sık tercih edilir? A) Helyum B) Azot C) Oksijen D) Neon E) Hidrojen 4. Mikroorganizmaların gelişimini önlemek için gıdaların hangi ortamda saklanması önerilir? A) Yüksek nemli…

 • Gıda UygulamalarıFoodelphi.com books 5 660x330 2019 library

  Heat Exchangers: A Comprehensive Review

  Introduction Heat exchangers are devices designed to transfer thermal energy between fluids, liquids or gases. They are widely used in many industrial sectors such as food and beverage, oil and gas, chemical, pharmaceutical, and power generation. The primary function of heat exchangers is to facilitate the transfer of heat from one fluid stream to another. Types of Heat Exchangers Heat exchangers are designed in various shapes and sizes to suit specific applications. The most commonly used heat exchanger types include plate, shell-and-tube, finned-tube, and spiral heat exchangers. Plate Heat Exchangers…

 • Gıda Uygulamaları Laboratuarıwww.foodelphi.com

  Losses In Piping Systems ( M. Ali KARADAĞ )

  FE 480 FOOD ENGINEERING OPRATION LABORATORY LOSSES IN PIPING SYSTEMS MEHMET ALİ KARADAĞ HAKAN MAVİŞ ALİ SÖNMEZ INTRODUCTION One of the most basic calculations performed by any process engineer, whether in design or in the plant, is line sizing and pipeline pressure loss.  Typically known are the flow rate, temperature and corresponding viscosity and specific gravity of the fluid that will flow through the pipe.  These properties are spreadsheet along with some pipe physical data (pipe schedule and roughness factor) and out pops a series of line sizes with associated…

 • Isı Transferiwww.foodelphi.com

  Reviewing Heat (Thermal) Energy

  Reviewing Heat (Thermal) Energy Heat (thermal) energy is created by the movement of particles (atoms) that produces heat. Heat (thermal) energy increases as temperature increases because as temperature increases, atoms move faster (have more kinetic energy) Transfer of Heat (Thermal) Energy Heat (thermal energy) is transferred from one object to another when the objects are at different temperatures. The amount of heat (thermal energy) that is transferred when two objects are brought into contact depends on the difference in temperature between the objects. Heat is transferred only when two objects…

 • Kütle TransferiFoodelphi.com books 4 660x330 2019 library

  Leaching

  Leaching • Leaching is a preferential solution of one or more constituents of solid mixture by contact with a liquid solvent. This unit operation is one of the oldest in the chemical industries. Industrial Application • Leaching is widely used in the biological and food processing industries, such as the separation of sugar from sugar beets with hot water. • The extraction of oils from peanuts, soybeans, sunflower seeds, cotton seeds, and halibut livers. • In pharmaceutical industry, many products are obtained by leaching plant roots, leaves, and stems. •…

 • Organik Kimya

  Polifonksiyonel Bileşikler: Yapısı, Biyolojik Aktiviteleri ve Potansiyel Uygulamaları

  Polifonksiyonel bileşikler, bir molekülde birden fazla fonksiyonel grubun bulunmasıyla tanımlanır. Bu moleküller, organik sentezde önemli bir rol oynar ve biyolojik sistemlerde de sıkça bulunur. Polifonksiyonel bileşikler, son yıllarda farmakoloji, kimya, biyoteknoloji ve malzeme bilimi gibi birçok alanda oldukça yoğun bir şekilde araştırılmaktadır. Polifonksiyonel bileşiklerin sentezi, çeşitli yöntemlerle gerçekleştirilir. Bunlar arasında, en yaygın olanları çapraz-kuplaj, kimyasal modifikasyon ve doğal ürünlerden türetilen sentezlerdir. Çapraz-kuplaj yöntemi, iki farklı molekülün birleştirilmesiyle gerçekleştirilirken, kimyasal modifikasyon yöntemi, bir molekülün üzerindeki fonksiyonel grupların değiştirilmesiyle oluşur. Doğal ürünlerden türetilen sentezler ise, doğal kaynaklardan elde edilen bileşiklerin modifikasyonuyla gerçekleştirilir.…

 • Yaz Stajıwww.foodelphi.com

  Hazır Yemek Fabrikası Staj Çalışması

  EK 1: 1. ET VE SEBZE YEMEKLERİ AKIŞ ŞEMASI 2. ÇORBALAR AKIŞ ŞEMASI 3. SALATALAR VE ZEYTİNYAĞLILAR AKIŞ ŞEMASI 4. TATLILAR AKIŞ ŞEMASI 5. YARDIMCI YEMEKLER AKIŞ ŞEMASI EK 2: Üretimde hammadde olarak dışardan toptan olarak alınıp kullanılmak üzere fabrika bünyesindeki depolarda muhafaza edilen tahıl, kırmızı et, beyaz et, yaş sebze-meyve ve konserve ürünler kullanılmaktadır. Hazır yemek üretiminde raf ömrü gibi bir kavram yoktur. Üretim önceden sipariş prensibine göre yapıldığı için üretim sonrası direkt tüketim olur. Bu yüzden üretilen ürünlerde katkı maddesi kullanılmamaktadır. Önceden yapılmış menü planına göre yapılan üretimde…