Besiyerlerinin Hazırlanması

Besiyerleri ticari dehidre formülasyonlardan hazırlandığında üreticinin talimatları tam olarak takip edilmelidir. Miktar/hacim, hazırlama tarihi, pH, sterilizasyon şartları ve operatör gibi tüm ilgili veriler kayıt altına alınmalıdır.

1.2.1 Saf Su

Besiyeri hazırlamak için kullanılan saf su mikroorganizmaların gelişmesini etkilemesi veya inhibe etmesi muhtemel maddeler (Ör., ağır metaller) içermeyen distile (damıtık) su veya eşdeğeri olmalıdır. Saf su distilasyon (damıtma), deiyonizasyon (demineralizasyon) ve ters ozmos gibi yöntemler ile elde edilebilir. Deiyonizasyon yöntemi ile elde edilmiş saf suya deiyonize (demineralize) su adı verilir. Saflık düzeyini arttırmak amacı ile iki kere distile edilen saf suya ise bidistile su adı verilmektedir. Distile su klorlanmış sudan hazırlandı ise distilasyondan önce klor nötralize edilmelidir. Nötralizasyon için eşdeğer miktarda Sodyum tiyosülfat veya Sodyum sülfit kullanılabilir. Besiyeri hazırlamak için kullanılacak saf suyun elektriksel iletkenliği 25°C’ da 25 µS/cm (Elektrik direnci olarak ≥ 0,4 MΩ) ’ den yüksek olmamalıdır. Saf su kullanılmadan önce muhafaza edilecek ise veya iyon değiştirme yöntemi ile üretildi ise mikrobiyolojik kontaminasyon kontrolü yapılmalıdır. Besiyeri hazırlamak için kullanılan saf suyun toplam koloni sayısı (ISO 6222’ ye göre 22°C’ da 72 saat inkübasyon sonunda) 1000 kob/ml’ yi aşmamalıdır. İdeal olarak toplam koloni sayısı 100 kob/mL’ nin altında olmalıdır. EA tarafından yayınlanan rehber dokümana (EA 04/10) göre mikrobiyoloji laboratuvarlarında saf suyun iletkenliğinin haftalık olarak mikrobiyolojik kalitesinin ise aylık olarak kontrol edilmesi tavsiye edilmiştir. Yine aynı rehber dokümana göre distilasyon sistemleri üç ayda bir temizlemelidir. Saf su tercihen doğal cam gibi inert materyalden imal edilmiş ağzı kapalı kaplarda ve alg gelişimi engellemek için doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmadan muhafaza edilmelidir. Muhafaza edilen saf suyun havadaki CO2’ i absorbe etmesi nedeni ile pH’ sının düşebileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle muhafaza edilen saf suyun pH’ sı kontrol edilmelidir. Besiyeri hazırlamak için kullanılacak saf suyun pH’ sı 5,0-7,5 arasında olmalıdır.

Kaynak: http://blog.kemitekskimya.com.tr/files/1.2-besiyerlerinin-hazirlanmasi.pdf

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu