Dersler

Antioksidanlar v4

www.foodelphi.com

Her canlı hücrenin hayatta kalabilmek için oksijene ihtiyacı vardır. Oksijen olmadan yiyeceklerin içerdiği, tüm hayati fonksiyonlarımız için gerekli enerjiyi açığa çıkarmamız mümkün değildir. Ancak oksijenin aynı zamanda tehlikeli bir yanı …

Daha Fazlası »

Kolorimetrik Analizler ( MEGEP )

www.foodelphi.com

1. Kolorimetrik demir (II)TAYİNİ 1.1. Kolorimetri 1.2. Kolorimetre 1.2.1. Kısımları 1.2.2. Çalışma Prensibi 1.3. Demir (II) Tayini 1.3.1. Yöntemin Prensibi 1.3.2. Kullanılan Kimyasallar 1.3.3. Yapılışı 1.3.4. Hesaplamalar 2. KOLORİMETRİK AMONYAK …

Daha Fazlası »

Etkin Ph Metre Kullanımı Nasıl olur?

Foodelphi.com ph phmeter

Ph metre, bir çözeltideki hidrojen iyonları konsantrasyonunu bir tur logaritmik ölçümle veren cihaz. Ph’daki 7’nin altındaki değerler asidik ortamı, üstündeki değerler bazik ortamı tanımlar Ph metre gıda isletmelerinde,tıpta, laboraturlarda, arıtma tesislerinde,kimyasal …

Daha Fazlası »

Kromatografik Yöntemler ve HPLC Yöntemi

www.foodelphi.com

  Kromatografi Nedir? Kromatografi, bir karışımda bulunan bileşenlerin birbirinden ayrılmasını gerçekleştiren ve bu sayede kalitatif ve kantitatif analizlerinin yapıldığı yöntemlerin genel adıdır. Bu yöntemlerde çalışma düzeneği temel olarak iki bileşenden oluşur. Bu bileşenlere …

Daha Fazlası »

Polarimetrik Yöntemle Şeker Tayini

www.foodelphi.com

Polarimetreler, optikçe aktif maddenin düzlem polarize ışığın polarizasyon düzlemini çevirme yönünü tayin eden ve standart şartlarda bu açının değerini ölçen cihazlardır. Asimetrik karbon atomuna bağlı bileşik aynı zamanda optikçe aktiftir. Optikçe aktiflik, …

Daha Fazlası »

Bakterilerde Endospor

www.foodelphi.com

Bir bakterinin, uygun olmayan koşullar altında sitoplazma yüzeyini minimuma indirerek metabolizmasını en düşük halde çalıştırmasıyla ortamın dış etkilerinden korunmak amacıyla oluşturduğu yapıya endospor denir. Endosporlar, kalıtım materyalinin çok az bir sitoplazmayla beraber çevrilmiş …

Daha Fazlası »