Dersler

Nükleik Asitler ( Dr. Gökhan DURMAZ )

www.foodelphi.com

Nükleik asitler DNA ve RNA nükleik asitleri oluşturur. Genetik bilginin nesiller boyu aktarılması ve bunun proteinlere tercüme edilmesinde görev alırlar. Nükleotid ünitelerinden oluşurlar 1 Nükleotidler 2 Azotlu bazlar Şekerler n …

Daha Fazlası »

Enzimler ( Dr. Gökhan DURMAZ )

www.foodelphi.com

Enzimlerin hemen hemen tamamı protein yapısındadır n4000’den fazla biyokimyasal reaksiyonu katalizleyerek 8 hızlandırırlar (10 – 1020). Aktivasyon enerjisi enzimler bir kimyasal reaksiyonun aktivasyon enerjisini düşürerek etki gösterirler http://www.wiley.com/college/boyer/0470003790/animations/animations.htm Aktif bölge …

Daha Fazlası »

Lipidler ( Dr. Gökhan DURMAZ )

www.foodelphi.com

Lipidler Suda çözünmeyen ve organik çözücülerde iyi çözünen bileşiklere verilen genel isimdir. Çoğunlukla hidrokarbon yapısındadırlar Canlılarda depo maddesi olarak yaygın bulunurlar. Metabolize edilmeleriyle yüksek miktarda enerji ortaya çıkar 1 Lipidlerin …

Daha Fazlası »

Karbohidratlar ( Dr. Gökhan DURMAZ )

www.foodelphi.com

Karbohidratlar Yeryüzünde en çok bulunan organik molekül grubudur, (CH O) genel formülüyle ifade 2 n edilebilirler. Genelde suda çözünürler, Güneş ışığının fotosentez yapan organizmalar tarafından tutulmasıyla sentezlenirler, Diğer organik maddelerin …

Daha Fazlası »