Organik Kimya

 • Polifonksiyonel Bileşikler: Yapısı, Biyolojik Aktiviteleri ve Potansiyel Uygulamaları

  Polifonksiyonel bileşikler, bir molekülde birden fazla fonksiyonel grubun bulunmasıyla tanımlanır. Bu moleküller, organik sentezde önemli bir rol oynar ve biyolojik sistemlerde de sıkça bulunur. Polifonksiyonel bileşikler, son yıllarda farmakoloji, kimya, biyoteknoloji ve malzeme bilimi gibi birçok alanda oldukça yoğun bir şekilde araştırılmaktadır. Polifonksiyonel bileşiklerin sentezi, çeşitli yöntemlerle gerçekleştirilir. Bunlar arasında, en yaygın olanları çapraz-kuplaj, kimyasal modifikasyon ve doğal ürünlerden türetilen sentezlerdir. Çapraz-kuplaj yöntemi, iki farklı molekülün birleştirilmesiyle gerçekleştirilirken, kimyasal modifikasyon yöntemi, bir molekülün üzerindeki fonksiyonel grupların değiştirilmesiyle oluşur. Doğal ürünlerden türetilen sentezler ise, doğal kaynaklardan elde edilen bileşiklerin modifikasyonuyla gerçekleştirilir.…

 • www.foodelphi.com

  Hazırlık Sırasında Oluşan Akrilamid ve N-Nitroza Bileşikleri

  AKRİLAMİD ▪ Akrilamid (ya da akrilik amid) C3H5NO kimyasal formülüne sahip kimyasal bileşik. IUPAC ismi prop-2-enamide’dir. ▪ Beyaz bir kokusuz kristal katıdır, su, etanol, eter ve kloroform içinde çözünür. ▪ Akrilamid asit, baz, oksitleyici ajanlar, demir ve demir tuzlarının bulunduğu ortamda parçalanır. Termal olmayarak bozunması amonyak ve termal bozunması karbon monoksit, karbon dioksit ve azot oksitleri üretir. ▪ Akrilamid akrilonitrilin nitril hidrataz tarafından hidrolizi ile hazırlanabilir. Endüstride akrilamidin çoğu, suda çözünebilen yoğunlaştırıcı olarak kullanılan poliakrilamid sentezinde kullanılır. Bunlar arasında atık su arıtma, jel Elektroforez (SDS-PAGE), kağıt üretimi, maden işleme, üçüncül…

 • Foodelphi.com lab library-min

  Osazon (Glukozazon) Sentezi

   250 mL lik bir erlene 20 mL su konularak üzerine 2 g saf (glasiyel) asetik asit ilave edilir.  Karışıma 2 g fenilhidrazin (d: 1,0978 g/mL) ve 1 g glukoz katılarak erlen içeriği, kaynayan bir su banyosunda 20 dakika ısıtılırken ara sıra çalkalanır.  Sarı renkli osazon çökelir.  Ürün süzülür, tartılarak verim hesaplanır. E.N.: 205 C Şekerler hem aldehit hem de keton yapısına sahip olduğundan fenilhidrazin ile fenilhidrazon oluştururlar. Osazon oluşumu iki aşamada olur. Önce bir molekül fenilhidrazin monosakkaridin aldehit grubuna bağlanır ve fenilhidrazon meydana gelir. İkinci aşamada,…

 • Foodelphi.com library books 46453

  Polimer Kimyası ( Yrd. Doç.Dr. Dilek ÇÖKELİLER )

  POLİMER KİMYASI Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2009-10, Dönem II Yrd. Doç.Dr. Dilek Çökeliler Biyomedikal Müh. Öğretim görevlisi Tanım Polimerler; çok sayıda aynı veya farklı atomik gruplarların kimyasal bağlarla, az veya çok düzenli bir biçimde bağlanarak oluşturduğu uzun zincirli-yüksek molekül ağırlıklı bileşiklerdir. Polimerler “monomer” denilen birimlerin bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. Buna basit bir örnek olarak “Polistren” verilebilir Yaygın olarak kullanılan bazı polimerlerin formülleri ve sentezlendikleri monomerler gösterilmiştir. Polimerlerin sınıflandırılması Kaynağına göre sınıflandırma Doğal polimerler Yarı sentetik Sentetik Yapıya göre sınıflandırma Heterozincir polimerler Homozincir polimerler Yapılarına göre sınıflandırma Bir polimer tek…

 • Alkinler Asetilenler ( Prof. Dr. Arif ALTINTAŞ )

  ALKİNLER (ASETİLENLER) • Genel formülleri CnH2n-2 şeklinde olan ve yapılarında en az bir üçlü bağ içeren bile içeren bileşiklerdir. • Bu bileşiklere, moleküllerindeki üçlü bağ içermeleri ve sadece karbon ve hidrojenden oluşmalarından ötürü doymamış hidrokarbon da denir. • C atomları arasında en az bir tane 3 lü bağ vardır • İsimlendirme yapılırken sonuna -in eki getirilir. • Doymamıştır. • En küçük üyesi 2 karbonludur: C2H2 Etin (Asetilen) H C ≡ C H • Eki – in, spesifik ad spesifik adının sonuna çift bağın konumuna göre -in eklenir • Genel olarak…

 • Foodelphi.com soru question new 2019

  Alifatik Hidrokarbonlar ( MEGEP )

  1. ALKANLAR (PARAFİNLER) 1.1. Genel Bilgi 1.2. Alkil Kökü (Alkiller) 1.3. Alkanlarda Dallanma 1.4. Alkanların Adlandırılması 1.5. Halkalı Alkanlar (Siklo Alkanlar) 1.5.1. Halkalı Alkanların Adlandırılması 1.6. Alkanlarda İzomeri 1.7. Genel Elde Edilme Yolları 1.8. Alkanların Kimyasal Özellikleri 1.8.1. Yanma Tepkimeleri 1.8.2. Yer Değiştirme (Sübstitüsyon) Tepkimeleri 1.9. Alkanların Fiziksel Özellikleri 1.10. Metan 1.10.1. Elde Edilişi Yöntemleri 1.10.2. Özellikleri 1.10.3. Metan Türevleri 2. ALKENLER (OLEFİNLER) 2.1. Alkenlerin Adlandırılması 2.2. Alkenlerin Elde Ediliş Yöntemleri 2.3. Alkenlerin Fiziksel Özellikleri 2.4. Alkenlerin Kimyasal Özellikleri 2.4.1. Katılma Tepkimeleri 2.4.2. Yanma Tepkimeleri 2.4.3. Polimerleşme Tepkimeleri 2.4.3.1. Kondenzasyon…

 • www.foodelphi.com

  Aromatik Hidrokarbonlar

  AROMATİK HİDROKARBONLAR Aromatik bileşikler, Hückel kuralına uygun -belirli sayıda ikili bağ içeren-, düzlemsel yapıda ve elektron delokalizasyonu gösteren bileşiklerdir. Heterosiklik halka sistemlerinin çoğunun da aromatik özellik göstermesi nedeni ile, sistematik isimlendirme bakımından aromatik bileşikler yerine, maksimum sayıda nonkümülatif ikili bağ içeren – Mancunide1 bileşikler başlığı altında gruplandırma yapılır (MNC sistemi). Bu bileşikleri oluşturan halkalar olabildiğince çok sayıda nonkümülatif ikili bağ içerir. -CH=C=C=C=CH-                         -CH=CH-CH=CH-CH=CH- Kümülatif ikili bağlar                 Nonkümülatif ikili bağlar Maksimum sayıda nonkümülatif…

 • www.foodelphi.com

  Stereokimya ( Prof. Dr. Arif ALTINTAŞ )

  Stereokimya (moleküllerin üç boyutlu tasarımı) Moleküllerin yapılarının üç boyut içerisinde incelenmesi Stereokimya olarak bilinir. Atomların uzayda bir molekül içinde birbirine göre nasıl düzenlenmiş olduklarını araştırır. Moleküllerin uzaydaki yerleşimleri incelendiğinde karşımıza çıkan ilk kavram İzomerizm’dir. • Aynı molekül formülü ile gösterilebilen iki veya daha fazla sayıda farklı bileşiklere izomer denir. • Bunlar aynı molekül formülüne sahip fakat atomlarının düzeni farklı olan bileşiklerdir. • İzomer bileşiklerin kimyasal özellikleri de farklıdır. • İzomerler esasta yapı izomerlerine ve stereoizomerlere ayrılır => … Kaynak: https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/1067/mod_resource/content/1/8.%20Stereokimya.pdf

Başa dön tuşu