Stereokimya ( Prof. Dr. Arif ALTINTAŞ )

Stereokimya (moleküllerin üç boyutlu tasarımı)

 Moleküllerin yapılarının üç boyut içerisinde incelenmesi Stereokimya olarak bilinir.
 Atomların uzayda bir molekül içinde birbirine göre nasıl düzenlenmiş olduklarını araştırır.
 Moleküllerin uzaydaki yerleşimleri incelendiğinde karşımıza çıkan ilk kavram İzomerizm’dir.
• Aynı molekül formülü ile gösterilebilen iki veya daha fazla sayıda farklı bileşiklere izomer denir.
• Bunlar aynı molekül formülüne sahip fakat atomlarının düzeni farklı olan bileşiklerdir.
• İzomer bileşiklerin kimyasal özellikleri de farklıdır.
• İzomerler esasta yapı izomerlerine ve stereoizomerlere ayrılır =>


Kaynak: https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/1067/mod_resource/content/1/8.%20Stereokimya.pdf

Bir cevap yazın