Organik Kimya

 • www.foodelphi.com

  Aldehit, Keton, Karboksilli Asit ve Esterlerin Adlandırılması ( Videolu Anlatım )

  www.kimyaozel.com Sayın hocamızın ağzına sağlık.

 • www.foodelphi.com

  Aldehit ve Ketonlar I ( Prof. Dr. Mutlu AYTEMİR )

  • Birbiri ile ikili bağla bağlanmış karbon ve oksijene (C=O)(C=O) karbonil grubu denir. Karbonil grubu, aldehit, keton, karboksilli asitit, estter,…

 • www.foodelphi.com

  Aldehit ve Ketonlar II ( Prof. Dr. Mutlu AYTEMİR )

  Asetilen Katımı Organometalik bileşikler Grignard katımı Halojenleme Reaksiyonu Haloform Reaksiyonu Aldol kondenzasyonu (Aldolizasyon) Claisen Kondenzasyonu Strecker reaksiyonu Mannich reaksiyonu ……

 • www.foodelphi.com

  Alkenler ( Olefinler )

  Alkenler (Olefinler) En az bir tane C=C çift bağı içeren hidrokarbonlara alkenler veya olefinler denir. Alkenler doymamış yapıda hidrokarbonlar olup,…

 • www.foodelphi.com

  Alkinler

  Genel formülleri CnH2n-2 olan doymamış hidrokarbonlardır. Fonksiyonel grupları -C≡C- üçlü bağlarıdır. SP hibritleşmesine uğramış C atomları taşırlar. Alkinler birden fazla üçlü bağ taşıyabilirler. En…

 • Foodelphi.com books 5 660x330 2019 library

  Alkinler ( Asetilenler )

  Alkinler (Asetilenler) En az bir tane karbon-karbon üçlü bağı içeren hidrokarbonlara alkinler veya asetilenler denir. Alkinler Yalnızca bir tane karbon-karbon…

 • www.foodelphi.com

  Alkol, Fenol ve Eterler ( Prof. Dr. Mutlu AYTEMİR )

  Alkoller, bir tane hidroksil (-OH) grubu taşıyan R-OH genel yapısında bileşiklerdir. … Kaynak: http://yunus.hacettepe.edu.tr/~mutlud/tr/tr_dersnotlari.htm

 • www.foodelphi.com

  Aminler ( Prof. Dr. Mutlu AYTEMİR )

  Bir azot atomuna bağlı bir, iki veya üç tane radikal taşıyan, amonyak molekülündeki hidrojenlerin radikallerle değişmesi ile oluşmuş bileşiklere amin denir. …. Kaynak:…

Başa dön tuşu