Osazon (Glukozazon) Sentezi

 250 mL lik bir erlene 20 mL su konularak üzerine 2 g saf (glasiyel) asetik asit ilave edilir.

 Karışıma 2 g fenilhidrazin (d: 1,0978 g/mL) ve 1 g glukoz katılarak erlen içeriği, kaynayan bir su banyosunda 20 dakika ısıtılırken ara sıra çalkalanır.

 Sarı renkli osazon çökelir.

 Ürün süzülür, tartılarak verim hesaplanır. E.N.: 205 C

Şekerler hem aldehit hem de keton yapısına sahip olduğundan fenilhidrazin ile fenilhidrazon oluştururlar.

Osazon oluşumu iki aşamada olur. Önce bir molekül fenilhidrazin monosakkaridin aldehit grubuna bağlanır ve fenilhidrazon meydana gelir. İkinci aşamada, iki molekül fenilhidrazinden biri monosakkaridin 2.karbonuna bağlanır ve osazon oluşumu tamamlanır.

Yukarıdaki formüllerden görüldüğü üzere osazon yapısı monosakkaridin 1 ve 2. karbon atomlarını içine almaktadır. Bu sebeple, 3, 4 ve 5. karbon atomlarına bağlı grupların konumları birbirinden farklı olan şekerler farklı özellikte osazon oluşturacaklarından birbirlerinden kolayca ayrılabilirler.

Örneğin glukosazon kristalleri ekin demeti, galaktosazon kristalleri atkestanesi görüntüsü verir ve bu osazonların erime noktaları da farklıdır. Buna karşılık 1 ve 2. karbonlara bağlı yapıları farklı 3, 4 ve 5. karbon yapıları benzer olanlar, örneğin glukoz, mannoz ve fruktoz osazon denemesi ile ayırt edilemezler. Çünkü hepsi aynı tip osazon oluştururlar.

Kaynak: https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/hasany/123841/Osazon.pdfOsazon oluşumu

• Monosakkaritin 1. ve 2. C atomlarına fenil hidrazinin bağlanmasıyla karakteristik kristalli osazonlar oluşur.

• Glukoz, fruktoz ve mannoz, yalnızca 2. C’daki konfigürasyon bakımından farklı oldukları için sarı renkli ekin demeti görünümünde aynı osazon kristallerini oluştururlar.

• Galaktozun 4.C’undaki konfigürasyon farklıdır. Bu nedenle galaktozun oluşturduğu osazon kristalleri, diğerlerinkinden farklı olarak koyu sarı renkte at kestanesi görünümündedir.

• Osazon kristallerinin incelenmesi, galaktozun tanınmasında kullanılır.


Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu