Polimer Kimyası ( Yrd. Doç.Dr. Dilek ÇÖKELİLER )

POLİMER KİMYASI

Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2009-10, Dönem II

Yrd. Doç.Dr. Dilek Çökeliler Biyomedikal Müh. Öğretim görevlisi

Tanım

Polimerler; çok sayıda aynı veya farklı atomik gruplarların kimyasal bağlarla, az veya çok düzenli bir biçimde bağlanarak oluşturduğu uzun zincirli-yüksek molekül ağırlıklı bileşiklerdir. Polimerler “monomer” denilen birimlerin bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. Buna basit bir örnek olarak “Polistren” verilebilir

Yaygın olarak kullanılan bazı polimerlerin formülleri ve sentezlendikleri monomerler gösterilmiştir.

Polimerlerin sınıflandırılması

Kaynağına göre sınıflandırma

Doğal polimerler

Yarı sentetik

Sentetik

Yapıya göre sınıflandırma

Heterozincir polimerler

Homozincir polimerler

Yapılarına göre sınıflandırma

Bir polimer tek bir monomer biriminin tekrarlanmasından oluşuyorsa buna “homopolimer” denir. Örnek olarak, etilenden elde edilen polietilen ve strenden elde edilen polistren verilebilir. Eğer polimer molekülü iki farlı monomerin birleşmesinden oluşuyorsa
buna “kopolimer” denir. Kopolimerlerin çeşitlerini üçe ayırabiliriz.

1. Ardaşık kopolimer

2. Blok kopolimer

3. Düzensiz kopolimerler

Kaynak: http://www.baskent.edu.tr/~cokeliler/polimerler.pdf

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu