Aromatik Hidrokarbonlar

AROMATİK HİDROKARBONLAR

Aromatik bileşikler, Hückel kuralına uygun -belirli sayıda ikili bağ içeren-, düzlemsel yapıda ve elektron delokalizasyonu gösteren bileşiklerdir. Heterosiklik halka sistemlerinin çoğunun da aromatik özellik göstermesi nedeni ile, sistematik isimlendirme bakımından aromatik bileşikler yerine,
maksimum sayıda nonkümülatif ikili bağ içeren – Mancunide1 bileşikler başlığı altında gruplandırma yapılır (MNC sistemi). Bu bileşikleri oluşturan halkalar olabildiğince çok sayıda nonkümülatif ikili bağ içerir.

-CH=C=C=C=CH-                         -CH=CH-CH=CH-CH=CH-
Kümülatif ikili bağlar                 Nonkümülatif ikili bağlar

Maksimum sayıda nonkümülatif ikili bağ içeren bileşiklerde temel yapı benzen halkası olmakla birlikte, benzenik yapıda olmayan başka halka sistemleri de bulunmaktadır. Bunlardan bazılarında, molekülün geometrisi nedeni ile aromatik özellikler gözlenmez. Ancak biz aromatik özellikte olsun ya da olmasın, maksimum sayıda nonkümülatif ikili bağ içeren bileşikleri ve bunlarla yapısal yakınlığı olan maddeleri, alışılagelmiş bir terim olan aromatik bileşikler başlığı altında inceleyeceğiz.

Monosiklik bileşikler
Aromatik mono ve polisiklik bileşiklerin jenerik ismi arendir. Monosiklik yapıda nonsübstitüe tek bir bileşik, benzen vardır. Alkil sübstitüe benzen türevlerine çeşitli özel isimler verilmiştir. Bazı alkil ve bir alkenil benzen
türevleri için verilmiş bu özel isimler, IUPAC sisteminde de aynen kullanılır. Bunlar aşağıda gösterilmiştir:

Kaynak: http://yunus.hacettepe.edu.tr/~abilgin/10Aromatik.pdf

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu