Alkinler Asetilenler ( Prof. Dr. Arif ALTINTAŞ )

ALKİNLER (ASETİLENLER)

• Genel formülleri CnH2n-2 şeklinde olan ve yapılarında en az bir üçlü bağ içeren bile içeren bileşiklerdir.

• Bu bileşiklere, moleküllerindeki üçlü bağ içermeleri ve sadece karbon ve hidrojenden oluşmalarından ötürü doymamış hidrokarbon da denir.

• C atomları arasında en az bir tane 3 lü bağ vardır

• İsimlendirme yapılırken sonuna -in eki getirilir.

• Doymamıştır.

• En küçük üyesi 2 karbonludur: C2H2 Etin (Asetilen)

H C ≡ C H

• Eki – in, spesifik ad spesifik adının sonuna çift bağın konumuna göre -in eklenir

• Genel olarak çok reaktif bileşiklerdir.

• Tipik olarak reaksiyonlar H ve halojenlerin ilavesini kapsar.

• Etin – meşaleler için kaynak yakıttır, yanma ile büyük miktarda miktarda ısı üretir

• (alev ısısı 3000 oC nin üzerindedir)

• Alkinler üçlü bağa sahiptir.

• • Genel formül : CnH2n-2.

• • Herbir üçlü bağ = 2 doymamıslık.

• • Bazı tepkimeleri alkenlerinkine benzer:

• katılma ve yükseltgenme.

• • Bazı tepkimeler ise alkinlere özeldir.

Adlandırma

• Üçlü bağı kapsayan en uzun zinciri bul.

• • -an son ekini –in e dönüstür.

• • Üçlü bağa yakın taraftan karbonları numaralandır.

• • Dal ve sübstitüenlerin pozisyonlarını bu numaraları kullanarak belirle.

Kaynak: http://80.251.40.59/veterinary.ankara.edu.tr/fidanci/Ders_Notlari/OK-Alkinler.pdf

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu