Organik Kimya

  • www.foodelphi.com

    Fenol Tayini

    1.1. Fenol Kimyası Kimyasal Formül : C H OH 6 5 Moleküler Kütle : 94,11 gr/mol Yoğunluk : 1,07 g/cm3…

  • www.foodelphi.com

    Aldehit ve Ketonlar I ( Prof. Dr. Mutlu AYTEMİR )

    • Birbiri ile ikili bağla bağlanmış karbon ve oksijene (C=O)(C=O) karbonil grubu denir. Karbonil grubu, aldehit, keton, karboksilli asitit, ester,…

Başa dön tuşu