ISO 22000

 • www.foodelphi.com

  Gıda Güvenlik Sistemi Kurma Aşamaları

  ISO 22000:2005 GIDA GÜVENLİK SİSTEMİ KURMA AŞAMALARI ISO 22000 (HACCP)  Uygulaması: ISO 22000 (HACCP) uygulaması başlatılmadan önce firmaların organizasyon şeması, gıda emniyet politikası ve gıda emniyet hedeflerini oluşturması gerekmektedir. ISO  22000 (HACCP) Hazırlık Aşamaları: Şirket çapında bir ISO 22000 (HACCP)  programı uygulanmadan önce bir takım hazırlık adımları atılmalıdır. Bu hazırlık adımları, 1-HACCP ekibinin oluşturulması 2-Gıdanın önemli özelliklerinin tanımlanması 3-Amaçlanan kullanım şeklinin belirlenmesi 4-Proses akış şemalarının hazırlanması 5-Proses akış şemalarının doğrulanması olarak sıralanır. ISO 22000 (HACCP) Ekibinin Oluşturulması: ISO 22000 (HACCP)’ in firmada uygulanması bir proje olarak ele alınmalı ve bu projenin…

 • www.foodelphi.com

  Gıda Güvenliği ( Dr. Engin YARALI )

  İnsanın en temel ihtiyaçlarından olan beslenme ve sağlıklı yaşam, gıda güvenliği esasıyla mümkündür. Dünyadaki birçok yeni hastalığın türeyişi gıda güvenliğinin önemini göstermiştir. Gıda kaynaklı hastalıklar, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde insan sağlığı üzerinde olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Bu hastalıklar özellikle çocuklarda, yaşlılarda ve hamilelerde ciddi tehlikeler oluşturmaktadır. Bu tür hastalıkların oluşturduğu tehlikeler insanların sağlığını ve hayatını kaybetmesine sebep olmaktadır. Gıda güvenliğinin en dar anlamda hedefi; üretilen ürünlerin tüketicilere, biyolojik fiziksel ve kimyasal açından da yaşadığımız çevreye zarar vermemesidir. Bu adımda gıda üretimi yapan işletmelerde (restaurant, otel,pastane, vs) kaliteli üretim…

 • www.foodelphi.com

  Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi El Kitabı

  1. Kapsam , Atıf Yapılan Standart 2. Terimler ve Tarifler 3. Organizasyon Şeması 4. Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi 4.1. Genel Şartlar 4.2. Dokümantasyon Şartları 5. Yönetimin Sorumluluğu 5.1. Yönetimin Taahhüdü 5.2. Gıda Güvenliği Politikası 5.3. Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Planlanması 5.4. Sorumluluk ve Yetki 5.5. Gıda Güvenliği Ekip Lideri 5.6. İletişim 5.7. Acil Durumlara Hazırlık ve Karşılık Verme 5.8. Yönetimin Gözden Geçirmesi 6. Kaynak Yönetimi 6.1. Kaynakların Sağlanması 6.2. İnsan Kaynakları 6.3. Altyapı 6.4. Çalışma Ortamı 7. Güvenli Ürün Planlama ve Gerçekleştirme 7.1. Genel 7.2. Ön Gereksinim Programları 7.3. Tehlike…

 • www.foodelphi.com

  Gıda Sektöründe Kritik Kontrol Noktaları ve Tehlike Analizleri (HACCP) ve ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi İlişkilerinin İncelenmesi ( Mert TOPOYAN )

  GİRİŞ İnsanın en temel gereksinimlerinin başında beslenme gelir. Beslenme ihtiyacının “güvenli” besinlerle karşılanması insan sağlığı açısından vazgeçilemez bir zorunluluktur. Endüstrileşmiş ülkelerde her yıl nüfusun yaklaşık % 10 ile % 30’u gıda kaynaklı hastalıklarla karşı karşıya kalmaktadır . İstatistiklere göre endüstrileşmiş ülkelerde görülen gıda kaynaklı hastalıkların % 60’ı kötü gıda işleme tekniklerinin uygulanması veya hizmet ve işleme sırasındaki bulaşmalardan kaynaklanmaktadır. Yine her yıl dünya genelinde iki milyondan fazla çocuk gıda kaynaklı hastalıkların neden olduğu ishal nedeniyle ölmektedir. Bu veriler göz önüne alındığında gıda güvenliğinin sağlanması ihtiyacının önemi daha çok ortaya çıkmaktadır.…

 • Foodelphi.com kalite liste form check

  Girdi Kontrol Formu

  Girdi Kontrol Formu …

 • Foodelphi.com haşare haşere böcek

  Haşere Kontrolü Prosedürü

  AMAÇ Haşerelerden, gıda ambalaj malzemesi ve gıda ile temas eden yüzeylere mikrobiyolojik, fiziksel ve kimyasal bulaşmanın önlenmesi için bir sistem oluşturmaktır. SORUMLULAR İdari İşler Sorumlusu İLGİLİ DOKÜMANLAR Haşere Mücadele Hizmet Sözleşmesi Haşere Mücadele Firması Yeterlilik Belgesi Teknik Sorumluların aldığı uzmanlık sertifikası örneği Kullanılan İlaçların Listesi İstasyon Yerleşim Listeleri ve Krokileri Teknik Denetleme Raporu Kullanılan Kimyasalların Sağlık ve Güvenlik Bilgileri KAYITLAR EFK Tüp Değişim Formu Sinek Sayım Formu Haşere Aktivitesi Kontrol Çizelgesi Faaliyet Raporu UYGULAMA Haşere yalıtımı 1. Üretim tesisinin ( rafineri, mamul ve boş ambalaj malzemesi ambarı, hazırlık pres) dış…

 • www.foodelphi.com

  ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi ( Cenk ÖZYILMAZ )

  TARİHÇE GIDA GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ YÖNETİM SİSTEMLERİ: ISO 22000 STANDARDI VE HACCP ÖZETLE ISO 22000 Terimler ve tarifler SÜREKLİ İYİLEŞTİRME YAKLAŞIMI ISO 22000 STANDART MADDELERİ ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ STANDART MADDELERİ Gıda güvenliği yönetim sistemi Gıda Zincirinde İletişim (İnteraktif İletişim) DIŞ İLETİŞİM İÇ İLETİŞİM İNSAN KAYNAKLARI Gıda üretim yerinin fiziksel durumu Binalar, yapı ve yerleşim Gıda işyerinde kullanılan alet ve ekipmanlar Gıda işyerindeki üretim koşulları Personel hijyeni, eğitimi ve sağlığı Haşere Kontrol Taşıma, depolama, dağıtım, ve servis Cam, odun, metal, vb yabancı maddenin gıdaya karışmasının önlenmesi Hammaddeler, İngradiyentler…

 • www.foodelphi.com

  İç Tetkik ( İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğü )

  •İÇ TETKİK İL PERFORMANS VE KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ •TETKİK NEDİR? Kalite ile ilgili faaliyetlerin ve sonuçlarının planlanan düzenlemelere uyup uymadığının, bu düzenlemelerin amaca ulaşmak için uygun olup olmadığının, bu düzenlemelerin etkin olarak uygulanıp uygulanmadığının, sistematik, tarafsız, dokümanlara ve beyanlara dayanılarak, incelenmesidir. •KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TETKİKİ -Kuruluşun dokümante edilmiş prosedürlere uygun çalışıp çalışmadığını doğrulamak, -Dokümante edilmiş prosedürlerin ve bunlara uygun olarak yapılan faaliyetlerin etkinliğini tespit etmek, -Kalite yönetim sistemindeki zayıf noktaları, uygunsuzlukları ve iyileştirmeye açık alanları belirlemek, -Personelin iyileştirme faaliyetlerine katkısını sağlamak amacıyla iç tetkik faaliyetleri; ilgili prosedürlere uygun olarak, kuruluşun bir bölüm…

Başa dön tuşu