ISO 22000

 • www.foodelphi.com

  Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar

  Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar Standart Nedir? Standardizasyon; Belirli bir faaliyetle ilgili olarak ekonomik yarar sağlamak üzere bütün ilgili tarafların yardım ve işbirliği ile belirli kurallar koyma ve bu kuralları uygulama işlemi Standardizasyon çalışması sonucu ortaya çıkan belge, doküman veya eser; STANDART Neden Standart? • Endüstri Devrimi • Ticaretin Globalleşmesi • İstikrar • Rekabet Standartların Önemi Üreticiye Faydaları: • Planlı Üretim • Verimlilik • Yeteri Kadar Stok • Düşük Maliyet • Birim Maliyet Standartların Önemi Tüketiciye Faydaları: • Güvenilirlik • Uygun Fiyatlı Ürün • Karşılaştırma, Seçme şansı • Bilinçli…

 • www.foodelphi.com

  İç Tetkik Soru ve Rapor Formu v2

  Değerlendirme D=1 Uygun D=2 Kısmen uygun/Düzeltme gerekli D=3 Uygun değil 1   Yönetim Şartları 1.1.Organizasyon Standardın şartları nasıl uygulanıyor ve nerede dokümante ediliyor? Denetçinin bulguları D* 1.1.1  Laboratuvarın bağlı olduğu kuruluş yasal olarak sorumlu tutulacak bir kuruluş mudur? 1.1.2  Laboratuvarın deney çalışmalarında bu standarda uygunluk beyanı mevcut mu? 1.1.3 Laboratuvarın yönetim sistemi,kurulu tesislerinde,kurulu tesislerinin dışında veya bağlantılı olan geçici veya gezici tesislerinde yapılan çalışmaları kapsıyor mu? 1.1.4 Laboratuvar, deney ve/veya kalibrasyon hizmetlerinden farklı faaliyetleri bulunan bir kuruluşun bir bölümü ise, laboratuvarın deney ve/veya kalibrasyon çalışmalarına katılan veya bu çalışmaları etkileyen kilit…

 • Foodelphi.com soru question new 2019

  Jeneratör Kullanım Talimatı

  AMAÇ Bu talimatın amacı, üretim sürecinde Jeneratörün  uygun şekilde çalıştırılması ve bakımının düzenli yapılarak kullanım ömrünün uzatılmasını sağlamaktır. SORUMLULAR Üretim Müdürü Ustabaşı UYGULAMA ÇALIŞMA                    Elektrikler kesildiği anda otomatik olarak devreye girer.                    Elektrikler geldiğinde ise kendiliğinden devre dışı kalır. BAKIM Bakımlar bakım planına göre yapılır. Günlük Bakım Günlük olarak yapılan makine bakımları bakım planında yer almaz. Üretim sonunda makinenin genel temizliği yapılır. Altı Aylık Bakım Bu bakım; bakım takviminde periyodun gelmesi durumunda bakım onarım sorumlusu Üretim müdürüne haber vererek servis tarafından bakımı yaptırılır. Makinenin arızası durumunda arıza ustabaşına bildirilir,…

 • Foodelphi.com soru kafa deli sorular

  Kuruluş İçi Kalite Tetkiki Eğitimi

  EĞİTİM AMACI ♦ Kuruluş İçi Kalite Tetkikleri ve tedarikçi tetkiklerinin etkin ve amaca uygun olarak yapılabilmesi için tetkik görevlilerinin yeteneklerinin geliştirilmesidir. EĞİTİM YÖNTEMİ Temel bilgilerin aktarımı, tartışma ortamı oluşturularak tecrübe aktarımı, pratik çalışmalarla konunun pekiştirilmesi TARTIŞMA KONULARI •Tanımlar •Tetkik •Objektif Delil •Tanımlanmış Gereksinimler •Tetkik çeşitleri …

 • Foodelphi.com kalite liste form check

  Kalite İyileştirme / Problem Çözme Araç ve Teknikleri ( H. Ömer GÜLSEREN )

  TKY’de Kalite Geliştirmede Kullanılan  Teknikler ve Araçlar 1- Beyin Fırtınası 2- Balık Kılçığı Diyagramı 3- Pareto Analizi 4- Delphi Tekniği 5- Ağaç Diyagramı 6- Nominal Grup Tekniği 7- Histogramlar 8- Akış Diyagramı 9- Güç Kaynağı Analizi 10- Dağılım Diyagramı 11- İlişkilendirme Diyagramı 12- İşletim Şemaları 13- Kontrol Şemaları 14- Kontrol Yaprakları 15- Radar Diyagramı 16- PUKÖ Döngüsü 17- Altı Şapkalı Düşünme Tekniği … 

 • www.foodelphi.com

  Bildirme ve Geri Çağırma Prosedürü

  1.AMAÇ : İşletmemizde üretim aşamalarında ürünlerin tanımlama ve geriye doğru izlenebilirliklerini sağlamak amacı ile gerçekleştirilecek faaliyetlerin belirlenmesidir. 2.KAPSAM :Tüm üretim faaliyetleri tanımlama ve izlenebilirlik faaliyetleri kapsamındadır. 3.SORUMLULUK : Bu prosedürün yürütülmesinden KYT / GGYS Ekip Lideri, Genel Müdür, Depo Sorumlusu  ve Satınalma Sorumlusu sorumludur. 4.PROSEDÜR DETAYI : Hammaddeler girdi kontrol yapılarak ilgili alana stoklanırlar. Girdi kontrol sonuçları Girdi Kabul Formu ve Hammadde-Yardımcı Malzeme ve Temizlik Kimyasalları Kabul Formu’ na Ürün adı ve firma adı ile birlikte kontrol tarihide Forma eklenir ve bu yöntemle gelen malzemelerin izlenebilirlikleri sağlanır. Girişi yapılan malzemeler…

 • soru question dhd46

  Girdi Kontrol Talimatı

  AMAÇ Bu talimatın amacı, girdilerin kontrollü bir şekilde firmamıza girişini sağlayarak uygun olmayan girdilerin firmamıza girişini engellemektir. SORUMLULAR Yönetim Temsilcisi Ustabaşı UYGULAMA Satın alınan ürünün doğrulanması sorumluluğu Yönetim Temsilcisi ve ustabaşı’nın  sorumluluğundadır. SÜT İÇİN : Gelen Sütlerde Süt alım sorumlusu tarafından Asitlik , Yağ, Protein, Yoğunluk , Yağsız Kuru Madde testleri yapılır. DİĞER GİRDİLERDE İSE: Satın alınan tüm girdiler satın alma sipariş formları ile karşılaştırılarak siparişe uygunluk kontrolü, teknik şartnamelere göre ambalaj ve fiziki görünüm kontrolü Yönetim temsilcisi ve ustabaşı tarafından yapılır. Girdiler ile ilgili kontroller girdi kontrol formlarına kayıt…

 • Foodelphi.com form library

  Deprem Acil Eylem Planı Örneği

  Deprem Acil Eylem Planı Örneği …

Başa dön tuşu