Haşere Kontrolü Prosedürü

AMAÇ
Haşerelerden, gıda ambalaj malzemesi ve gıda ile temas eden yüzeylere mikrobiyolojik, fiziksel ve kimyasal bulaşmanın önlenmesi için bir sistem oluşturmaktır.

SORUMLULAR
İdari İşler Sorumlusu

İLGİLİ DOKÜMANLAR
Haşere Mücadele Hizmet Sözleşmesi
Haşere Mücadele Firması Yeterlilik Belgesi
Teknik Sorumluların aldığı uzmanlık sertifikası örneği
Kullanılan İlaçların Listesi
İstasyon Yerleşim Listeleri ve Krokileri
Teknik Denetleme Raporu
Kullanılan Kimyasalların Sağlık ve Güvenlik Bilgileri

KAYITLAR
EFK Tüp Değişim Formu
Sinek Sayım Formu
Haşere Aktivitesi Kontrol Çizelgesi
Faaliyet Raporu

UYGULAMA

Haşere yalıtımı
1. Üretim tesisinin ( rafineri, mamul ve boş ambalaj malzemesi ambarı, hazırlık pres) dış kapıları kapalı tutulur.
2. Ambalaj Malzemesi ve Mamul Ambar kapılarında şeffaf plastik perdeler takılıdır. Sürekli kapalı tutulur.
3. Elektrikli böcek öldürme cihazları (EFK) dolum ambalajlama ve yemekhaneye yerleştirilir. EKF’lar hareketi engellemediği sürece 2-3 m yüksekliğe yerleştirilir.
4. Ambar ve dolumda kapı altları ve çevresi ile boruların kenarında bulunabilecek 5 mm’ den büyük boşluklar kapatılır.
5. Üretim ve depo kapıları giriş – çıkış olmadığı zamanlarda kapalı tutulur.
6. Mümkün olduğu hallerde hareketin az olduğu kapılar kilitli tutulur veya iptal edilir
7. Fabrika yerleşim alanına yeni ağaç dikilmez.
8. Çim alanlarında çim boyu 5 cm’i aşmayacak sıklıkta çimler kesilir.

Kontrol Önlemleri
1. Zararlı her türlü haşere aktivitesine karşı yapılacak pest kontrol mücadelesi için tedarikçi firmadan hizmet alınır.
2. Haşere ve kemirgenlere karşı özel olarak tedarikçi firma tarafından tasarlanmış gözlem ekipmanları tam bir koruma sağlayacak şekilde işletmenin riskli bölgelerine yerleştirilir.
3. Yürüyen haşerelere karşı kullanılacak bütün kimyasallar ve ekipmanlar (gözlem ekipmanları) tedarikçi firmanın önerisiyle temin edilir. Sağlık Bakanlığınca izin verilen ilaçlar kullanılır.
4. Tedarikçi Firma tarafından bütün gözlem ekipmanları 15 günde 1 rutin kontrol edilerek gerekli uygulamalar yapılır.
5. Aktivite olan bölgelere, ilave önlemler alınır ve sonuçları takip edilir.
6. Kuş, fare, uçan ve sürünen zararlıların tesise girdiklerinde tespit edilmesi için yem istasyonları, kuş savarlar ve sinek öldürücü kullanılır.
7. Tuzaklar ve içindeki yemler sabitlenir.
8. Üretim alanlarında mum blok yemler ve tercihen canlı yakalama tuzakları kullanılır.
9. Üretim tesisine hiçbir evcil hayvanın girmesine izin verilmez. Amirler herhangi bir evcil hayvan problemini üretim amirine rapor ederler.
10. Üretim tesisi zeminleri ve iç alanlar atık, çöp ve haşereleri çekebilecek diğer koşullardan temizlik faaliyetleri ile arıtılır.

İzleme
1. Haşere mücadele firması, 15 günde bir tesiste kemirgen izleme istasyonlarında popülasyon kontrolü yapar ve uygulamaları “Haşere Aktivitesi Kontrol Çizelgesine” kaydeder. Gerektiğinde tedarikçi firmadan ek hizmet talep edilir.
2. 15 günde bir logar, sosyal tesisler, idari bina, gerektiğinde depo zemin ve duvarlarında iç mekan ilaçlaması yapılır sonuçlar “Faaliyet Raporu” na kaydedilir.
3. İlgili Bölümü Sorumlusu tarafından EFK lambalarının haftalık olarak sağlamlıkları takip edilir.
4. Elektrik Bakım Bölümü tarafından 3 ayda bir EFK lambaları kontrol edilir, arıza varsa değiştirilir. Yılda 1 kez lambalar değiştirilir. “EFK Tüp Değişim Formu” na kaydedilir. Değişim ihtiyacını tespit edebilmek için tedarikçi firma tüpde UV ölçümü yapar. UV ölçümü yapılamaz ise tüpler değiştirilir.
5. Dolum Ambalajlama Bölümü tarafından ayda bir EFK tepsileri boşaltılır ve bulgular tartılarak “Sinek Sayım Formu” na kayıt edilir.
6. Herhangi bir personel tarafından aktivite görülürse durum İdari Hizmetler Sorumlusuna bildirilir ve Tedarikçi Firmaya durum aktarılır. Tedarikçi firma gün içinde işletmeye gelerek gerekli önlemleri alır.
7. Tedarikçi firma tarafından Sinek ve kemirgen aktivite raporları yılda en az 1 kez hazırlanır.
8. Herhangi bir uygunsuzluk durumunda “Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler Prosedürü” ne göre DÖF başlatılır.

İlaçlama Sırasında Tedarikçi Firma tarafından aşağıdaki önlemler alınır.
• İlaçlama Yapılmadan Önce 
1. İlaçlama uygulamasında kullanılacak makina, araç, gereç ve malzemeler uygulamadan önce kontrol edilmeli.
2. Çöp kapları ve çöp toplama yerleri boşaltılmalı.
3. İlaçlanacak alanda açıkta gıda bulundurulmamalı.
4. İlaçlama öncesi havalandırma bacaları, kapı ve pencereler sıkı bir biçimde kapatılmalı.
5. Kırık ve çatlak fayanslar ile var ise, kalorifer, yağmur ve su borularının sızıntı yerleri tamir edilmeli.
• İlaçlama Sırasında
1. Zararlının biyolojik özellikleri belirlenerek uygun ilaç ve ilaçlama sisteminin seçimi yapılmalı.
2. Açık alan ilaçlamasında rüzgarlı havada ilaçlama rüzgara karşı yapılmamalı ve yağmurlu havalarda uygulama yapılmamalı.
3. İlaçlama sırasında ilacın göze sıçraması halinde ilk tedbir olarak göz 10 – 15 dakika süre ile su ile yıkanmalı.
4. İlaçlama sırasında gerekli koruyucu tedbirlerin (maske, gözlük vb.) alınması sağlanmalı.
5. İlaçlama sırasında sigara ve su içilmemeli, yemek de yenilmemeli.
• İlaçlama Sonrasında 
1. İlaçlama kapalı alanda yapılmış ise, kapı ve pencereler açılarak iyice havalandırılmalı.
2. İlaçlanan zeminden, ilaç atığı ve artığı kalmış ise, temizlenmeli.
3. İlaçlanan alanda el, gıda ve kullanılacak malzemelerin temas edeceği yüzeyler önce bol sabunlu su ve sonra temiz su ile yıkanmalı.
4. İlaçlama sonrası ölen fare, sıçan gibi zararlılar çöpe atılmamalı, gömülerek ortadan kaldırılmalı.
5. İlaçlama sonrası kullanılan alet, cihaz ve malzemeler tekrar kullanıma hazır hale gelecek şekilde temizlenmeli ve bakımı yapılmalı.

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu