ISO 22000

 • Foodelphi.com library form working

  Kalibrasyon Prosedürü

  AMAÇ 1.1.   Firmada kalite yönetim sistemi çerçevesinde kullanılan ve ürün kalitesini etkileyen ölçme ve test cihazlarının temini, kontrolü ve  belirli periyotlarda bakım ve kalibrasyonu ile ilgili esasların tespit edilmesi. KAPSAM Ürün kalitesine doğrudan etki eden tüm ölçme ve kontrol cihazlarını kapsar. TANIMLAR 3.1.  Kalibrasyon: Ölçme ya da kontrol amacıyla kullanılan cihazların, yetkili ve akreditif bir laboratuvar tarafından, doğruluğu bilinen bir kalibratöre göre kıyaslama yapılarak, cihazın ölçme ya da kontrol yeteneğinin ölçülmesidir. SORUMLULUKLAR 4.1.   Bu prosedürün hazırlanması, revizyonu, iptali, dağıtılması, arşivlenmesi ve uygulanmasından kalite yönetim sorumlusu sorumludur. İLGİLİ DOKÜMANLAR Ölçme/Kontrol Cihazları…

 • Foodelphi.com quality kalite new 2019

  Kalite Yönetim Sistemi Denetimleri

  KYS Denetiminin Hedefi Kalite sisteminin ilgili standart ve yönetmeliklere uygun olup olmadığının saptanması, Yazılı prosedür ve talimatlara uygun çalışılıp çalışılmadığının kontrolü, Mevcut kalite sisteminin belirlenmiş hedeflere ulaşmadaki etkinliğinin incelenmesi, Müşteri İstek ve Şartlarının yerine getirilmesindeki etkiliği incelenmesi Müşteri Memnuniyetinin Sağlanmasındaki Etkinliğinin incelenmesi Yasal Koşulların Yerine getirilmesinin incelenmesi …

 • Foodelphi.com quality kalite new 2019

  Kalite El Kitabı Örneği

  GİRİŞ 0.1              Firma Tanıtımı 1.1              Kapsam 1.2              Uygulama 1.3              Atıfta Bulunulan Standardlar 1.4              Terimler ve Tanımlamalar Bölüm 4   KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 4.1              Genel Şartlar 4.2              Dokümantasyon Şartları Bölüm 5   YÖNETİM SORUMLULUĞU 5.1              Yönetim Taahhütü 5.2              Müşteri Odaklılık 5.3              Kalite Politikası 5.4              Planlama 5.5              Sorumluluk, Yetki ve İletişim 5.6              Yönetimin Gözden Geçirmesi Bölüm 6  KAYNAKLARIN YÖNETİMİ 6.1              Kaynakların Sağlanması 6.2              İnsan Kaynakları 6.3              Altyapı (Donatılar) 6.4              Çalışma Ortamı Bölüm 7   ÜRÜN/HİZMET GERÇEKLEŞTİRME 7.1              Ürün/Hizmet Gerçekleştirmenin Planlanması 7.2              Müşteri ile İlişkili Süreçler 7.3              Tasarım ve Geliştirme 7.4              Satınalma…

 • www.foodelphi.com

  Ayıklama ve İmha İşlemleri

  AYIKLAMA VE İMHA AYIKLAMA: Arşiv Malzemesi ile cari işlemleri devresinde bir değere sahip olduğu halde, hukuki kıymetini ve bir delil olma vasfını kaybetmiş, ileride kullanılmasına ve muhafazasına lüzum görülmeyen her türlü malzemenin birbirinden ayrımı ve ileride arşiv malzemesi vasfını kazanacak olan arşivlik malzemenin tespiti işlemini ifade eder. İMHA: İleride kullanılmasına ve muhafazasına lüzum görülmeyen, arşiv malzemesi ve arşivlik malzeme dışında kalan, hukuki kıymetini ve bir delil olma vasfını kaybetmiş malzemenin ayrılarak, yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre imhası işlemini ifade eder. AMAÇ VE ÖNEMİ Arşivlerde gereksiz malzemenin saklanmasını önlemek, Depolarda…

 • www.foodelphi.com

  Bakım Onarım Takip Formu

  Bakım Onarım Takip Formu …

 • www.foodelphi.com

  Depo Takip Formu

  Depo Takip Formu …

 • Foodelphi.com form list check

  Dış Doküman İzleme Formu

  Dış Doküman İzleme Formu …

 • Foodelphi.com form list check

  Doküman Değişiklik Formu

  Doküman Değişiklik Formu …

Başa dön tuşu