ISO 22000

Kalibrasyon Prosedürü

Foodelphi.com library form working

AMAÇ 1.1.   Firmada kalite yönetim sistemi çerçevesinde kullanılan ve ürün kalitesini etkileyen ölçme ve test cihazlarının temini, kontrolü ve  belirli periyotlarda bakım ve kalibrasyonu ile ilgili esasların tespit edilmesi. KAPSAM …

Daha Fazlası »

Kalite Yönetim Sistemi Denetimleri

Foodelphi.com quality kalite new 2019

KYS Denetiminin Hedefi Kalite sisteminin ilgili standart ve yönetmeliklere uygun olup olmadığının saptanması, Yazılı prosedür ve talimatlara uygun çalışılıp çalışılmadığının kontrolü, Mevcut kalite sisteminin belirlenmiş hedeflere ulaşmadaki etkinliğinin incelenmesi, Müşteri …

Daha Fazlası »

Kalite El Kitabı Örneği

Foodelphi.com quality kalite new 2019

GİRİŞ 0.1              Firma Tanıtımı 1.1              Kapsam 1.2              Uygulama 1.3              Atıfta Bulunulan Standardlar 1.4              Terimler ve Tanımlamalar Bölüm 4   KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 4.1              Genel Şartlar 4.2              Dokümantasyon Şartları Bölüm …

Daha Fazlası »

Ayıklama ve İmha İşlemleri

www.foodelphi.com

AYIKLAMA VE İMHA AYIKLAMA: Arşiv Malzemesi ile cari işlemleri devresinde bir değere sahip olduğu halde, hukuki kıymetini ve bir delil olma vasfını kaybetmiş, ileride kullanılmasına ve muhafazasına lüzum görülmeyen her …

Daha Fazlası »