Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi El Kitabı

1. Kapsam , Atıf Yapılan Standart

2. Terimler ve Tarifler

3. Organizasyon Şeması

4. Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

4.1. Genel Şartlar

4.2. Dokümantasyon Şartları

5. Yönetimin Sorumluluğu

5.1. Yönetimin Taahhüdü

5.2. Gıda Güvenliği Politikası

5.3. Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Planlanması

5.4. Sorumluluk ve Yetki

5.5. Gıda Güvenliği Ekip Lideri

5.6. İletişim

5.7. Acil Durumlara Hazırlık ve Karşılık Verme

5.8. Yönetimin Gözden Geçirmesi

6. Kaynak Yönetimi

6.1. Kaynakların Sağlanması

6.2. İnsan Kaynakları

6.3. Altyapı

6.4. Çalışma Ortamı

7. Güvenli Ürün Planlama ve Gerçekleştirme

7.1. Genel

7.2. Ön Gereksinim Programları

7.3. Tehlike Analizlerini Gerçekleştirmenin Birincil Aşamaları

7.4. Tehlike Analizi

7.5. Operasyonel Ön Gereksinim Programlarının Oluşturulması

7.6. HACCP Planının Oluşturulması

7.7. OGP ve HACCP Planlarında Belirtilen Başlangıç Bilgi ve Dok. Güncelleştirilmesi

7.8. Doğrulama Planlaması

7.9. İzlenebilirlik Sistemi

7.10. Uygunsuzluk Kontrolü

8. Gıda Güvenliği Yön. Sisteminin Geçerli Kılınması, Doğrulanması ve İyileştirilmesi

8.1. Genel

8.2. Kontrol Önlem Kombinasyonlarının Geçerli Kılınması

8.3. İzleme ve Ölçmenin Kontrolü

8.4. Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Doğrulanması

8.5. İyileştirme

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu