ISO 22000

 • Foodelphi.com form liste check onay

  Doküman İzleme Formu

  Doküman İzleme Formu …

 • www.foodelphi.com

  Doküman Kontrolü Prosedürü

  1.  AMAÇ Bu prosedürün amacı, Kuruluşumuzun Kalite Yönetim Sistemi’ ni oluşturan tüm dokümanların aynı formatta ve kapsamda hazırlanabilmesi,uygulamadaki tüm dökümanların onayı, yayını, dağıtımı, revizyonu ve yürürlülükten kaldırılması işlemlerinin yürütülmesindeki uygulamaların ve sorumlulukların belirlenmesidir. 2.  KAPSAM VE SORUMLULUK Bu prosedür ……….Kalite Yönetim Sistemi içerisinde yer alan tüm dökümanları kapsar. Bu prosedürün uygulanmasından Kalite Yönetim Temsilcisi, Birim Müdürleri/Yöneticileri ve Genel Müdürlük Sekreteryası sorumludur. 3.  TANIMLAR VE KISALTMALAR      Doküman: Bilgi ve onun destekleyici ortamı 4.  REFERANS DÖKÜMANLAR 5.  UYGULAMA Kalite El Kitabı, prosedürler, talimatlar, formlar ve listelerden, aşağıda kısaca döküman olarak söz edilecektir.…

 • www.foodelphi.com

  Dokümantasyon Eğitimi ( TSE )

  Türk Standardları Enstitüsü ; her türlü madde ve mamuller ile usul ve hizmet standardlarını yapmak amacıyla 18.11.1960 tarih ve 132 sayılı kanunla kurulmuştur. Enstitünün ilgili olduğu bakanlık Sanayi ve Ticaret Bakanlığıdır. …

 • Foodelphi.com form liste check onay

  Düzeltici – Önleyici Faaliyet İstek Formu

  Düzeltici – Önleyici Faaliyet İstek Formu …

 • www.foodelphi.com

  Eğitim Formu

  Eğitim katılım formu Eğitim formu örneği Eğitim talep formu Eğitim başvuru formu Eğitim forumu Eğitim forum Eğitim form …

 • www.foodelphi.com

  Eğitim Kayıt Formu

  Eğitim Kayıt Formu …

 • Foodelphi.com form library

  Eğitim Performans Değerlendirme Formu

  Eğitim Performans Değerlendirme Formu Alınan eğitimler personel performansını olumlu yönde etkiliyor mu? Alınan eğitimler sonrası personel konuyla ilgili bilince ulaşmış mı? Personel gıda güvenliği ile ilgili aldığı eğitimler hakkında soru sorulduğunda cevap verebiliyor mu? Alınan eğitimler personel ile ilgili (varsa) daha önceden ortaya çıkan sorunları önlemede etkili oldu mu? Alınan eğitimler uygulamaya yansılatılabiliyor mu? Eğitim konuları personelin eğitim ihtiyaçları ile aynı doğrultuda belirlenmiş mi? Alınan eğitimler konusunda personelin memnuniyet derecesi yeterli mi? Personel; eğitim sürecindeki tüm saatlerde bulunmuş mu? Personel gıda güvenliği ile ilgili aldığı eğitimleri uygulamaya yansıtabiliyor mu? Personelin eğitim sürecindeki performansını nasıl değerlendiriyorsunuz? …

 • Foodelphi.com form library

  Eğitim Takip Formu

  Örnek Eğitim Takip Formu …

Başa dön tuşu