Genel Mikrobiyoloji

 • Foodelphi.com listeria bakteri

  Gram Pozitif Bakteriler v.2

  GRAM POZİTİF BAKTERİLER GRAM POZİTİF KOKLAR  Micrococcaceae  Streptococcaceae  Micrococcaceae ailesindeki bakteriler genellikle küme yapmış, katalaz pozitiftir …

 • Foodelphi.com books 5 660x330 2019 library

  Mycotoxins

  Mycotoxins A Biological Perspective What is a Mycotoxin? • Secondary metabolites (chemicals) of a fungus that produce toxic results in…

 • Foodelphi.com library kitap 029283

  Mikrobiyolojik Besiyerleri, Hazırlanmaları ve Aşılanmaları

  MİKROBİYOLOJİK BESİYERLERİ, HAZIRLANMALARI VE AŞILANMALARI MİKROBİYOLOJİK BESİYERLERİ Besiyeri: Mikroorganizmaların gelişmesi için gerekli olan ve gelişme koşullarını ihtiva eden ortam besiyeri…

 • Foodelphi.com books 660x330 2019 library

  Bakterilerin Üremesi, Besinsel ve Fiziksel Gereksinimleri, Besiyerleri, Koloni Morfolojileri

  BAKTERİLERİN ÜREMESİ, BESİNSEL VE FİZİKSEL GEREKSİNİMLERİ, BESİYERLERİ, KOLONİ MORFOLOJİLERİ Bakterilerin beslenme şekillerine göre guruplara ayrılması 1-Ototrof Bakteriler Besin maddesi olarak…

 • Foodelphi.com yersinia bakteri bacteria patojen

  Yersinia

  Yersinia Enterobacteriaceae ailesindedir Y. pestis, Y. pseudotuberculosis, Y. enterocolitica Y.frederiksenii, Y.kristensenii,Y.intermedia Yersinia pestis Veba hastalığının etkeni (Kara ölüm) İlk pandemi…

 • www.foodelphi.com

  Sterilization and Disinfection

  Microbiology Sterilization and Disinfection Definitions Sterilization Removal or destruction of all microbial life forms Heat Ethylene oxide (Gas) Filtration Commercial…

 • www.foodelphi.com

  Funguslar

  1.1.FUNGUSLAR Bitki patojeni mikrorganizmalar içerisinde en büyük grubu teşkil ederler. Bugün 100.000 den fazla fungus türü bilinmektedir. Bunun 10.000 den…

 • Foodelphi.com library books 46453

  Mikroorganizmaların Gelişmesi ve Gelişmenin Kontrolü ( Dr. Oya Irmak ŞAHİN CEBECİ )

  Mikroorganizmaların Gelişmesi ve Gelişmenin Kontrolü Mikroorganizmaların Gelişme İstekleri Gerekli koşullardan anlaşılan; mikroorganizmanın hangi hızda gelişebileceği ve gelişmenin nasıl kontrol altına…

Başa dön tuşu