Genel Mikrobiyoloji

Bakterilerin Çoğalmalarını Etkileyen Faktörler

Foodelphi.com listeria bakteri

2.1.1.2. Bakterilerin Çoğalmalarını Etkileyen Faktörler Bakterilerin gelişimine; sıcaklık, oksijen (O2), ortamın asitliği (pH) ve su aktivitesi (aw) etki eder. 2.1.1.2.1. Sıcaklık Bakterilerin çoğalma hızı zaman ve sıcaklık derecesine bağlı olarak …

Devamı »

Mikroorganizmalarda Büyümeyi Etkileyen Faktörler

Biyolojik arıtma sistemlerinde mikroorganizmaların kontrollü olarak büyümeleri istenir. Dolayısıyla mikroorganizmaların büyümesinde hangi faktörlerden etkileniyorsa, bu faktörlerin belirlenmesi gerekir. Bu faktörler, arıtma verimi ve arıtma sistemlerinin çalışma prensipleri üzerinde önemli etkiye …

Devamı »

Boyaların ve Boyama Yöntemlerinin Tanıtılması

www.foodelphi.com

1. GİRİŞ Mikrobiyoloji laboratuvarlarında mikroorganizmaları tanımlamak için boyama yöntemlerine sıkça başvurulur. Boyama yöntemlerinde tek bir boya kullanıldığı gibi daha sıklıkla birden fazla boya birbiri ardına eklenerek kullanılır. Boyama işlemleri genellikle …

Devamı »

Klebsiella

soru question 3634

01. Genel Bilgiler 02. Klebsiella pneumoniae 02.01. Genel Bilgiler 02.02. Yaptığı Hastalıklar 02.03. Laboratuvar Tanısı 02.04. Epidemiyoloji ve Korunma 02.05. Tedavi 03. Diğer Klebsiella ’lar 04. Kullanılan Besiyerleri 01. Genel …

Devamı »

Anaerop, Sporsuz, Gram Negatif Basiller

Foodelphi.com chemistry kimla lab library

Anaerop, Sporsuz, Gram Negatif Basiller Bu grup bakteriler insan ve hayvanların üst solunum yolları, barsak boşluğu ve ürogenital sisteminde normal flora üyesi olarak bulunurlar. Klinik önemi olanlar – Bacteroides – …

Devamı »

Gram Pozitif Bakteriler v.2

Foodelphi.com listeria bakteri

GRAM POZİTİF BAKTERİLER GRAM POZİTİF KOKLAR  Micrococcaceae  Streptococcaceae  Micrococcaceae ailesindeki bakteriler genellikle küme yapmış, katalaz pozitiftir  Streptococcaceae ailesindeki bakteriler ise kısa veya uzun zincirli katalaz negatiftir …

Devamı »