Genel Mikrobiyoloji

Ogye Agar Base

www.foodelphi.com

OGYE AGAR BASE (7655) Intended Use OGYE Agar Base is used with oxytetracycline in the detection and isolation of yeasts and molds from foods. Product Summary and Explanation Mossel, Visser, …

Daha Fazlası »

Mikrobiyolojik Ekim, Sayım ve Boyama Yöntemleri

www.foodelphi.com

Mikrobiyolojik Ekim, Sayım ve Boyama Yöntemleri MİKROORGANİZMA EKİM YÖNTEMLERİ ve SAYIMI: Tanım: Gıda maddesi üzerinde bulunan mikroorganizmaların sayılarının belirlenmesi amacıyla yapılan ekim işlemidir. Gıda Bilimi ve Endüstrisi ile İlişkisi: Bir …

Daha Fazlası »

Boyama Yöntemleri

www.foodelphi.com

1. PREPARAT HAZIRLAMA Mikroskopta incelenmeye hazır hale getirilmiş numuneye “preparat” denir. Preparata boyama işlemi yapılırsa bunlar boyalı preparat olarak belirtilir. Mikroskobik inceleme amacı ile şüpheli kültürlerden veya marazi maddelerden (organlardan, …

Daha Fazlası »

Besiyerlerinin Hazırlanması

www.foodelphi.com

Besiyerleri ticari dehidre formülasyonlardan hazırlandığında üreticinin talimatları tam olarak takip edilmelidir. Miktar/hacim, hazırlama tarihi, pH, sterilizasyon şartları ve operatör gibi tüm ilgili veriler kayıt altına alınmalıdır. 1.2.1 Saf Su Besiyeri …

Daha Fazlası »

Vibrio Cholerae ( Melinda Nugent )

www.foodelphi.com

Vibrio cholerae What is Cholera?  Intestinal infection  Severe diarrhea  Caused by Cholera Toxin of  bacterium, Vibrio cholera cholerae Cholera cholerae Vibrio cholerae Ancient Texts Describe Cholera 1st Pandemic: 1817-1823 Quarantine …

Daha Fazlası »

Fungi

www.foodelphi.com

An example of Fungi You know Zygomycota (Rhizopus) the Common Molds Zygomycota – common molds Ascomycota – Cup Fungi Life Cycle Yeast is an Ascomycete Fungus Morels are Ascomycete Fungi …

Daha Fazlası »

Küfler Parazitler

KÜFLER Toksin—–Mikotoksin——-Mikotoksikozis Özellikler Aerobik Rutubetli ve sıcak ortamları sever. 20-40 °C, pH 3.5 ve 0.65 aw ürer. Carry over özelliği Carry Over Toksin içeren yem—-hayvan—–ürün—–insan Karaciğerde akümüle olurlar. Patogenez Akut–Karaciğer …

Daha Fazlası »