Gram Pozitif Bakteriler v.2

GRAM POZİTİF BAKTERİLER

GRAM POZİTİF KOKLAR

Micrococcaceae
Streptococcaceae
Micrococcaceae ailesindeki bakteriler genellikle küme yapmış, katalaz pozitiftir
Streptococcaceae ailesindeki bakteriler ise kısa veya uzun zincirli katalaz negatiftir

Katalaz pozitif Gram pozitif koklar

Staphylococcus spp.
Micrococcus spp.
Macrococcus spp.
Kocuria
Kytococcus
Planococcus

Katalaz negatif Gram pozitif koklar

Streptococcus spp.
Enterococcus spp.
Aerococcus
Alloiococcus (katalaf)

Klinik önemi olan Gram pozitif bakteriler

Staphylococcus spp.
Streptococcus spp.
Enterococcus spp.

Bir cevap yazın