Anaerop, Sporsuz, Gram Negatif Basiller

Anaerop, Sporsuz, Gram Negatif Basiller

Bu grup bakteriler insan ve hayvanların üst solunum yolları, barsak boşluğu ve ürogenital sisteminde normal flora üyesi olarak bulunurlar.
Klinik önemi olanlar
– Bacteroides
– Prevotella
– Porphyromonas
– Fusobacterium

Morfolojik olarak heterojen görülürler. Basil, flaman, fusiform (iğ) veya kokobasil olabilirler.
Üremeleri için gerekli ısı 35-37 C
pH :6,3-7,2 dir.
Zorunlu anaeroptur.
Pigmentli, pigmentsiz, S ve R tipinde koloniler yapabilir.

Anaerop, sporsuz Gram negatif basillerin ayrılmasında hücre ve koloni morfolojisi, pigment üretimi, uzun dalga ultraviyole altında floresans verme, bazı antibiyotiklere direnç ve biyokimyasal özelliklerin yararlanılır.

Bu grupta bulunan bakterilerin tür düzeyinde tanımlanması pahalı ve zaman alıcı
Bu yüzden identifikasyon cins düzeyinde kalır

Bacteroides spp.

%20 safra içinde üreyip üreyememelerine göre
– Safraya dirençli
– Safraya duyarlı
Safraya duyarlı olanlar pigment oluşturup oluşturmamalarına ikiye ayrılır.

Safraya dirençli Bacteroidesler (Bacteroides fragilis grup)
Normal kolon florasında bol miktarda bulunurlar. Dışkının 1 gramında 1010-11
Dışkıda her bir E.coli’ye en az 1000 Bacteroides fragilis düşmektedir.
Kadın genital organlarında daha az oranda bulunur. Ağız içinde de bulunur.
İnsanda anaerop bakteri infeksiyonlarından en sık izole edilen türler bu gruptandır.

B. fraglis anaerop bakteriyemiler ile yumuşak doku infeksiyonlarından en çok izole edilen türdür.
Bu grup bakteriler peritonit, appendisit, endokardit, akciğer, pelvis, karaciğer, eklem ve karın içi infeksiyonlarına neden olurlar.

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu