Yersinia

Yersinia

Enterobacteriaceae ailesindedir

Y. pestis, Y. pseudotuberculosis, Y. enterocolitica Y.frederiksenii, Y.kristensenii,Y.intermedia

Yersinia pestis

Veba hastalığının etkeni (Kara ölüm) İlk pandemi MS 542 Mısır’dan başlayarak yayılmış 60 yıl sürmüş 2.pandemi 14yy.da Orta Asya, Avr, Ort D, Hind ve Çin 3.pandemi 1894’de Burma Çin Kuzey Amerika’yı kapsamıştır. 1894’de Yersin tarafından Hong Kong’da izole edilmiştir.

Y. pestis

0.5-2m boyutlarında kokobasildir

Polimorfizm gösterir

Hareketsizdir

Dokudan yeni izole edilenler mukoid bir tabakayla kaplıdırlar.

Gram olumsuzdur

Giemsa ve Wayson boyasıyla bipolar boyanır

Üreme Özellikleri

0-43oC’de üreyebilir.

Optimum üreme sıcaklığı 25-30oC’dir

Buyyon ve jelozda kolaylıkla ürer

Kanlı by 1-2 günde küçük, gri, hemolizsiz, mukoid koloniler yapar

Fakültatif anaeroptur

Glukozu ve mannitolü gaz yapmadan fermante eder

İndol oluşturmaz

VP negatif MK pozitiftir

Üreazı yoktur

– Y. pestis Biyotip orientalis
– Y. pestis biyotip mediaevalis
– Y. pestis biyotip antigua

Antijenik Yapı

Tümünde enterobakterlerin ortak antijeni

Lipopolisakkaritler endotoksiktir

F-1 zarf antijeni

V ve W antijenleri

Yersinia dış zar proteinleri

Virülans ve Patojenite

Virülans ve patojeniteden sorumlu genler kromozom ve plazmitlerde bulunurlar

Fraksiyon1 (F1 antijeni):

Protein-polisakkarit,

Dış kısımdadır

Fagositoza karşı koruma

Plazmit tarafından kodlanır

Virülan suşlardan izole edilir

Dış zar proteinleri (Yops)

Plazmit tarafından kodlanır

37oC’de Ca+2 yokluğunda fazla sentezlenir

11 protein bulunur

Bu proteinleri taşımayan bakteriler dalaktan hızla atılırlar

V ve W antijenleri

Birlikte üretilirler

V sitoplazmada

W yüzeydedir, lipoproteindir

Y. psudotubercusosis ve Y.enterocolitica’da bulunur

Septisemiyle ilişkilidir.

Pestisin 1 koagülaz ve plazminojen aktivatörü

Plazmitlerce yapılır

Pestisin 1 bakteriyosindir (Y. pestis)

PA etkenin yayılması

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu