Yersinia

Yersinia

Enterobacteriaceae ailesindedir

Y. pestis, Y. pseudotuberculosis, Y. enterocolitica Y.frederiksenii, Y.kristensenii,Y.intermedia

Yersinia pestis

Veba hastalığının etkeni (Kara ölüm) İlk pandemi MS 542 Mısır’dan başlayarak yayılmış 60 yıl sürmüş 2.pandemi 14yy.da Orta Asya, Avr, Ort D, Hind ve Çin 3.pandemi 1894’de Burma Çin Kuzey Amerika’yı kapsamıştır. 1894’de Yersin tarafından Hong Kong’da izole edilmiştir.

Y. pestis

 0.5-2m boyutlarında kokobasildir

 Polimorfizm gösterir

 Hareketsizdir

 Dokudan yeni izole edilenler mukoid bir tabakayla kaplıdırlar.

 Gram olumsuzdur

 Giemsa ve Wayson boyasıyla bipolar boyanır

Üreme Özellikleri

 0-43oC’de üreyebilir.

 Optimum üreme sıcaklığı 25-30oC’dir

 Buyyon ve jelozda kolaylıkla ürer

 Kanlı by 1-2 günde küçük, gri, hemolizsiz, mukoid koloniler yapar

 Fakültatif anaeroptur

 Glukozu ve mannitolü gaz yapmadan fermante eder

 İndol oluşturmaz

 VP negatif MK pozitiftir

 Üreazı yoktur

– Y. pestis Biyotip orientalis
– Y. pestis biyotip mediaevalis
– Y. pestis biyotip antigua

Antijenik Yapı

 Tümünde enterobakterlerin ortak antijeni

 Lipopolisakkaritler endotoksiktir

 F-1 zarf antijeni

 V ve W antijenleri

 Yersinia dış zar proteinleri

Virülans ve Patojenite

 Virülans ve patojeniteden sorumlu genler kromozom ve plazmitlerde bulunurlar

 Fraksiyon1 (F1 antijeni):

 Protein-polisakkarit,

 Dış kısımdadır

 Fagositoza karşı koruma

 Plazmit tarafından kodlanır

 Virülan suşlardan izole edilir

 Dış zar proteinleri (Yops)

 Plazmit tarafından kodlanır

 37oC’de Ca+2 yokluğunda fazla sentezlenir

 11 protein bulunur

 Bu proteinleri taşımayan bakteriler dalaktan hızla atılırlar

 V ve W antijenleri

 Birlikte üretilirler

 V sitoplazmada

W yüzeydedir, lipoproteindir

 Y. psudotubercusosis ve Y.enterocolitica’da bulunur

 Septisemiyle ilişkilidir.

 Pestisin 1 koagülaz ve plazminojen aktivatörü

 Plazmitlerce yapılır

 Pestisin 1 bakteriyosindir (Y. pestis)

 PA etkenin yayılması

Bir cevap yazın