Kişisel Koruyucu Malzeme Zimmet Tutanağı Örneği

KİŞİSEL KORUYUCU MALZEME ZİMMET TUTANAĞI

Sayı     :  …..

İŞÇİNİN

Adı Soyadı                  :
İşyeri no                      :
T.C Kimlik no              :
Görevi                         :

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü uyarınca işyerinde kullanılması gereken ve aşağıda karşısında imzam bulunan kişisel koruyucu malzemeleri sağlam ve eksiksiz durumda teslim aldım.
*Bu koruyucu malzemenin nerede ve ne zaman kullanacağımı,
*Kullanmadığım takdirde karşılaşabileceğim tehlikeleri,
*İşimle ilgili verilen bu malzemelerin bakımını yapılarak muhafaza edeceğimi,
*Kusurum nedeniyle malzemenin hasar görmesi durumunda derhal yenisini almak üzere yetkililere başvuracağımı ve kaybolması halinde rayiç bedelini ödeyeceğimi,
*Eskidikçe yenisi ile değiştirilmesini talep edeceğimi,
*Kullanmadığım takdirde ihtar edileceği,ikinci ihtarda 4857/25-II-ı bendi gereği iş sözleşmemin sona erdirileceği,
*İş sözleşmemin son bulması halinde bu malzemeleri teslim edeceğimi,
kabul ve taahhüt ederim …../…../……

KORUYUCU MALZEMENİN
Kodu                   Cinsi                        Adedi                  Miadı                       Teslim tarihi

TESLİM EDEN GÖREVLİ                                             TESLİM ALAN İŞÇİ
Adı Soyadı                                                                         Adı Soyadı

 

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu