İşyeri Disiplinini İhmal Tutanağı Örneği

İŞYERİ DİSİPLİNİNİ İHLAL TUTANAĞI

Sayı: ……
İŞÇİNİN
Adı Soyadı               :
İşyeri no                   :
T.C Kimlik no          :
Bölümü                     :

……/……/…… günü ,saat………..de yapılan kontrollerde……………………………işini yapan ……………………
………………………………..’nın işyerini paydos zamanından ….. saat …… dakika önce terk etmiş / işe ….. saat …….. dakika geç gelmiş olduğu tespit olunmuştur. Bu durum, diğer çalışanlara ek yük getirmiş ve işçinin işyeri kültürünü benimsemeyerek  uyumsuz hareketlerin devamına neden olacağı ve bu uyumsuzluğun diğer çalışanlara kötü örnek teşkil edeceği sonucuna varılmıştır.
İş bu tutanak şahitler ve diğer çalışanlar huzurunda okunarak imzalanmıştır.

TANIKLAR
Adı Soyadı                                                   Adı Soyadı
İşyeri no                                                       İşyeri no
T.C Kimlik no                                             T.C Kimlik no
Bölümü                                                        Bölümü
İmzası                                                          İmzası

İŞYERİNİN
   Unvanı                     :
Faaliyet konusu       :
Adresi                      :

BÖLÜM SORUMLUSUNUN
Adı Soyadı              :
Görevi                     :
İmzası                      :

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu