Eğitime Katılma Tutanağı Örneği

 EĞİTİME KATILMA TUTANAĞI

İŞÇİNİN

Adı Soyadı               :

T.C Kimlik no          :

Görevi                      :

*İşyerinde işe alınmadan önce,çalışma yeri ve iş değişikliğinde makine ekipmanların değişmesinde,yeni yönetim teknikleri ve teknolojiler uygulanmasında teorik ve pratik olarak işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda aşağıdaki çizelgede belirtilen eğitimlere katıldığımı,

*Eğitim personeli tarafından işbaşında eğitim verildiğini ve bu eğitimlere işyerindeki makine ve tezgahların çalışması,tehlikeleri ile tehlikeli davranışların ve alınması gerekli önlemlerin öğretildiği,

*Teslim edilen koruyucuların nerede ve ne zaman kullanılacağı,kullanılmadığı takdirde karşılaşılabilecek tehlikeler ve cezai yaptırımların anlatıldığı,

*İşyerinde imza karşılığı verilen yazılı dökümanlar ve yetkililer tarafından yapılan kontrol ve ikazlar doğrultusunda tüm işçi sağlığı e iş güvenliği kurallarına uymayı,kurallara uymamaktan kaynaklanan üçüncü şahıslara ve işletmeye verilecek zarar ve ziyandan sorumlu olacağımı kabul ve taahhüt etmekle işvereni ibra ederim.

TARİH:…./…../……

EĞİTİMİ SAĞLAYANIN

Ünvanı

Faaliyet Konusu

Adresi

VERİLEN EĞİTİMİN

EĞİTİMİ VEREN

Sıra no tarihi Konusu Adı Soyadı

1-

2-

3-

EĞİTİMİ ALAN

Adı Soyadı

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu