Fesih Bildiriminin Tebellüğ Edilmemesi Tutanağı Örneği

FESİH BİLDİRİMİNİN TEBELLÜĞ EDİLMEMESİ TUTANAĞI

Sayı:. ….

İŞYERİNİN
Unvanı :
Adresi :

İŞÇİNİN
Adı Soyadı :
İşyeri no :
T.C Kimlik no :
Bölümü :
Adresi :

Yukarıda belirtilen adreste kurulu ……………………………………………………………unvanlı işyerimiz işçisi……………………………………………nın iş sözleşmesi …../…../…… tarihinde 4857 Sayılı İş Kanununun 17.maddesine göre feshedilmiştir.
Bu konuda işverenliğimizce düzenlenen …../…../….. tarih ve …….sayılı yazılı bildirim işçi
tarafından imzadan kaçınılmış ve tebellüğ edilmemiştir.Söz konusu bildirim şahitler huzurunda kendisine okunmuştur.Bu hususu tespit için aşağıdaki şahitlerin imzaları ile iş bu tutanak…./…./….. tarihinde tanzim edilmiştir.

İŞVEREN veya vekili ŞAHİT ŞAHİT

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu