Olay Tutanağı Örneği

OLAY  TUTANAĞI

İŞYERİNİN
Unvanı                      :
Faaliyet Konusu       :

İŞÇİNİN
Adı Soyadı               :
İşyeri no                   :
T.C Kimlik no          :
Bölümü                     :
Görevi                      :

OLAYIN KONUSU :

…../…./….. tarihinde ….. – …… saatleri arasında iş bu tutanaktaki olaya konu olan ………………………….sigorta sicil numaralı işçi  ……………………………………………… nın  fabrikanı ……………………………………….yerinde/bölümünde……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. olayını yapmıştır. Adı geçen işçinin işyeri ile imzaladığı iş sözleşmesinin ……. maddesine aykırı davranarak işyeri disiplinini ihlal etmiştir.
İş bu olay tespit tutanağı aşağıdaki imzası bulunan kişiler ve adı geçen işçi tarafından bir baskıya maruz kalmadan tanıklar huzurunda imzalanmıştır. ……/…./….

VARDİYA AMİRİ                                               TANIKLAR                                                    İŞÇİ
Adı Soyadı                                           Adı Soyadı              Adı Soyadı                                   Adı Soyadı

(İmzadan imtina etti)

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu