Dersler

Oriental Fermented Foods

www.foodelphi.com

ORIENTAL FERMENTED FOODS MOLD MODIFIED FOODS Reason for studying oriental fermented foods: Different from western foods interms of taste, texture, flavor and appearance. Different from western foods interms of microbiological …

Daha Fazlası »

Besiyerlerinin Hazırlanması

www.foodelphi.com

Besiyerleri ticari dehidre formülasyonlardan hazırlandığında üreticinin talimatları tam olarak takip edilmelidir. Miktar/hacim, hazırlama tarihi, pH, sterilizasyon şartları ve operatör gibi tüm ilgili veriler kayıt altına alınmalıdır. 1.2.1 Saf Su Besiyeri …

Daha Fazlası »

Solid – Liquid Extraction ( Leaching )

www.foodelphi.com

OUTLINES Introduction to leaching. Leaching equipments. Principles of Continuous Countercurrent Leaching. How to CALCULATE material balance and number of ideal stages for multistage leaching. INTRODUCTION TO LEACHING Leaching / solid …

Daha Fazlası »

Su Soğutma Kuleleri

www.foodelphi.com

1.1.1 SU SOĞUTMA KULESİ 1.1.1.1 Su Soğutma Kulesi Nedir? Su soğutma kuleleri, sistemden gelen sıcak suyun dolgu üzerine püskürtülmesi ile ısının atmosfere verilerek ortamdan uzaklaşması ile soğuma sağlayan sistemlerdir. Soğutma …

Daha Fazlası »

Gıdalarda Ham Lif Tayini ( MEGEP )

www.foodelphi.com

1.ET VE ÜRÜNLERİNDE HAM LİF TAYİNİ 1.1.Genel Bilgi 1.2.Et ve Ürünlerinde Gravimetrik Yöntem ile Ham Lif Miktarı Tayini 1.2.1. Yöntemin İlkesi 1.2.2. Kullanılan Araç ve Gereçler 1.2.3. Kullanılan Kimyasal Maddeler …

Daha Fazlası »

Stereokimya ( Dr. Sabri BATUN )

www.foodelphi.com

MOLEKÜLLER iki veya daha fazla atomun kimyasal bağlarla birbirlerine bağlanmaları sonucunda ortaya çıkarlar. İzomerlik İzomerlik, kapalı formülü aynı, açık formülleri farklı olan bileşiklerle ilgili bir tanımlamadır. Aynı molekül formülüne sahip …

Daha Fazlası »

Isı Değiştiriciler Ders Notu

www.foodelphi.com

Isı değiştiriciler; Farklı sıcaklıklara sahip iki akışkan arasında, birbiri içerisinde karışmalarına müsaade etmeden, ısı transferinin gerçekleştirildiği cihazlardır. Yaygın olarak ; Isıtma sistemlerinde, klima sistemlerinde, kimyasal proseslerde, güç santrallerinde kullanılır. Isı …

Daha Fazlası »