Dersler

Virusların Genel Özellikleri ve Sınıflandırma

Foodelphi.com virüs virus 2019 new

Virusların genel özellikleri ve sınıflandırma Virüsler • Işık mikroskobu ile görülemeyen ancak elektron mikroskopla görülebilen, diğer mikroorganizmalardan daha küçük yapıda, zorunlu hücre içi parazitleridir. Tobacco Mosaic Virus Ivanowsky Filtrelerden geçen …

Daha Fazlası »

Liquid Density Measurement

www.foodelphi.com

CHAPTER 1: LIQUID DENSITY MEASUREMENT Objective Calculate density and specific gravity of fluids using hydrometers, and investigate the dependence of these variables with temperature. Introduction Liquid density is an important …

Daha Fazlası »

Antibiyotikler

www.foodelphi.com

ANTİBİYOTİKLER ANTİMİKROBİYAL MADDELER  Antibiyotik  Kemoterapötik GENEL ÖZELLİKLERİ  Selektif toksisite  Etki spektrumu  Mikrobisid etki  Mikrobiyastatik etki ANTİBAKTERİYEL MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI 1. Hücre duvarı sentezinin inhibisyonu: b-laktam …

Daha Fazlası »

Tahin Analizleri

www.foodelphi.com

TAHİN ANALİZLERİ KAVRULMUŞ SUSAM İÇİN ( TS972) RUTUBET TAYİNİ ● Tartım kabı ve kapağı desikatörde birbirinden ayrı olarak konur ve en az 30 dak. Bekletilir ve tartılır. ● Tartım kabına …

Daha Fazlası »