Genel Kimya

 • Foodelphi.com acid and bases asit ve bazlar

  Baz Çözeltilerinin Hazırlanması

  Baz çözeltileri, baz maddelerinin suda çözünmesi sonucu oluşan çözeltilerdir. Baz çözeltileri, pH değerleri 7’den yüksektir ve hidroksit (OH-) iyonları içerir.…

 • www.foodelphi.com

  Deney 7: Tampon Çözeltiler, Tampon Kapasitesi ve Tamponlama Bölgesi

  7.1. AMAÇ • Bir tampon çözeltinin nasıl hazırlandığını öğrenmek. • Bir tampon çözeltinin tampon kapasitesini belirlemek. • Bir tampon çözeltinin…

 • www.foodelphi.com

  Tampon Çözeltiler

  Tampon Çözeltiler Az miktarda asit veya baz ilavesiyle pH’sını fazla değiştirmeyen çözeltilere tampon çözeltiler denilmektedir. Tampon çözeltiler zayıf asit ve…

 • Foodelphi.com form library

  Sulu Çözelti Reaksiyonları ve İyon Dengeleri

  1. Çözelti reaksiyonları denklemlerinin denkleştirilmesi 2. Suyun iyonlaşması, pH, güçlü asitlerin ve bazların ayrışması 3. Zayıf asitlerin ve bazların ayrışması…

 • www.foodelphi.com

  Kovelent Bağ

  1.KISIM: LEWİS YAPISI, REZONANAS, VSEPR MODELİ VE HİBRİTLEME 3.1 Kovelent Bağ 3.1.1 Lewis yapısı ve Oktet kuralı 3.1.2 Rezonans hibrit…

 • Foodelphi.com laboratory new2 library

  Gravimetrik Demir ve Nikel Tayini ( MEGEP )

  1. GRAVİMETRİK DEMİR TAYİNİ 1.1. Gravimetrik Demir Tayininde İşlem Basamakları 1.1.1. Analizin Yapılışı 1.1.2. Gravimetrik Demir Tayininde Dikkat Edilecek Hususlar…

 • www.foodelphi.com

  Kelat ? Şelat ? Çelat ?

  Bazı ağır metaller (Fe++ Co++ Cu++ Mn++ Zn++ vb) amino asitler ile kelatlanarak kompleks bileşikleri oluştururlar. Peki nedir bu kelatlanma?…

 • www.foodelphi.com

  Formal Yük

  Lewis yapıları yazılırken bazı durumlarda atomlar bağın oluşumu için farklı elektron katkısında bulunabilir ve bu atomların üzerinde formal yük adı…

Başa dön tuşu