Genel Kimya

Elektroforez

www.foodelphi.com

ELEKTROFOREZ Karışımda bulunan maddelerin tümü veya bazıları iyonlaşabiliyorsa, karışım bir elektrik alana konmak suretiyle bir dereceye kadar ayrılabilir. Bilindiği gibi bir elektrik alanda iyonlar hareket ederler. Bu hareketin hızı iyonun …

Daha Fazlası »

Amonyak

amonyak-nh3-ammonia

Amonyak, endüstride en çok azotlu gübrelerin ve nitrik asitin üretiminde başlangıç maddesi olarak kullanılır. Laboratuvarlarda zayıf baz olarak ve birçok kimyasal maddenin elde edilmesinde de kullanılır. Amonyak bilhassa nitrik asit …

Daha Fazlası »

Liquid Density Measurement

www.foodelphi.com

CHAPTER 1: LIQUID DENSITY MEASUREMENT Objective Calculate density and specific gravity of fluids using hydrometers, and investigate the dependence of these variables with temperature. Introduction Liquid density is an important …

Daha Fazlası »

Chemical Kinetics

www.foodelphi.com

Chemical Kinetics Reaction Rate Defined Expressing reaction rates Calculating reaction rate Determine Reaction Rates Differential Rate Laws Variation of Reaction rates and Order Differential Rate Law determination Differential Rate Law …

Daha Fazlası »

Adsorpsiyon Deneyi

www.foodelphi.com

DENEYİN AMACI Çalışmanın amacı katı adsorbent ile çözeltiden adsorbsiyonun denge ve hız ilişkilerinin incelenmesi ve belirli izotermlerin deneysel veriler ile uyumunun araştırılmasıdır KURAMSAL TEMELLER Katı veya akışkanlar içinde moleküller her …

Daha Fazlası »