Genel Kimya

Liquid Density Measurement

www.foodelphi.com

CHAPTER 1: LIQUID DENSITY MEASUREMENT Objective Calculate density and specific gravity of fluids using hydrometers, and investigate the dependence of these variables with temperature. Introduction Liquid density is an important …

Daha Fazlası »

Chemical Kinetics

www.foodelphi.com

Chemical Kinetics Reaction Rate Defined Expressing reaction rates Calculating reaction rate Determine Reaction Rates Differential Rate Laws Variation of Reaction rates and Order Differential Rate Law determination Differential Rate Law …

Daha Fazlası »

Adsorpsiyon Deneyi

www.foodelphi.com

DENEYİN AMACI Çalışmanın amacı katı adsorbent ile çözeltiden adsorbsiyonun denge ve hız ilişkilerinin incelenmesi ve belirli izotermlerin deneysel veriler ile uyumunun araştırılmasıdır KURAMSAL TEMELLER Katı veya akışkanlar içinde moleküller her …

Daha Fazlası »

Alkaloidler

www.foodelphi.com

Bitkilerde yaygın şekilde bulunan ve asitlerle tuzlar şekillendirebilen azotlu bazlardır. Alkaloid ismi alkaliye benzer olmaları sebebiyle verilmiştir. Alkaloidler bitkilerin öz suyunda, genellikle tuzları (malik asit, tartarik asit, okzalik asit, tannik …

Daha Fazlası »

Difüzyon

www.foodelphi.com

DİFÜZYON GENEL TANIMLAMA Difüzyon, moleküllerin rast gele hareketinin meydana getirdiği, kendiliğinden vaki olan, yayılma-dağılma ya da madde hareketidir. Difüzyon, bir konsantrasyon gradieninden hareket eder, yani moleküller, yüksek konsantrasyonda bulundukları bir …

Daha Fazlası »

Potansiyometre (MEGEP )

www.foodelphi.com

1. SULARDA pH TAYİNİ 1.1. Potansiyometrik Yöntemler 1.1.1.Direkt Potansiyometrik Tayinler 1.1.2. Potansiyometrik Titrasyonlar 1.2. Potansiyometre 1.2.1. Elektrotlar 1.3. Potansiyometrik pH Tayini 1.4. Sularda pH Tayini 1.4.1. Yöntemin Prensibi 1.4.2. Kullanılan …

Daha Fazlası »

Nötralleşme Titrasyonları

www.foodelphi.com

Nötralleşme Titrasyonları Bir asit ve bazın reaksiyona girerek su ve tuz oluşturmasına nötralleşme reaksiyonu denir. Standart reaktifler:  nötralleşme reaksiyonlarında kullanılan standart çözeltiler kuvvetli asit veya kuvvetli bazlardır. Asidimetri: Bir örneğin …

Daha Fazlası »