Sulu Çözelti Reaksiyonları ve İyon Dengeleri

1. Çözelti reaksiyonları denklemlerinin denkleştirilmesi

2. Suyun iyonlaşması, pH, güçlü asitlerin ve bazların ayrışması

3. Zayıf asitlerin ve bazların ayrışması

4. Tampon çözeltiler

5. Hidroliz

6. Asit-baz titrasyonu

Aşağıda verilen özet bilginin ayrıntısını, ders kitabı olarak önerilen, Erdik ve Sarıkaya’nın “ Temel Üniversitesi Kimyası Kitabı’ndan okuyunuz.

ÇÖZELTİ REAKSİYONLARI DENKLEMLERİNİN DENKLEŞTİRİLMESİ

1) Yükseltgenme Sayısı Değişmesi Yöntemi

2) İyon Elektron Yöntemi

İYON- ELEKTRON YÖNTEMİ

1) Tepkimeyi iki yarı reaksiyona ayırınız.

2) Hidrojen (H) ve oksijen (O) atomları dışındakilerin katsayılarını eşitleyiniz.

3) Daha sonra ortam asidik ise oksijen eksikliği olan yere oksijen eksikliği kadar H2O, diğer tarafa H+ ilave ediniz. Eğer ortam bazik ise hidrojen eksikliği olan tarafa hidrojen eksikliği kadar H2O, diğer tarafa OH- ekleyiniz.

4) Tepkimenin her iki tarafındaki net yükü denkleştirmek için elektron (e-) ekleyiniz.

5) Elektron eşitliğini sağlamak yani yükleri denkleştirmek için iki yarı tepkimeyi uygun sayılarla çarpınız ve toplayınız.

6) Toplu tepkimede, her iki tarafta aynı terimleri siliniz. Sonuçta net iyonik denklem elde edilir.

Örnek :

Cr2O7

-2 + H2S  Cr+3 + S (asitli ortam)

Yukarıda verilen reaksiyon denklemini denkleştiriniz.

 

Kaynak: https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/6493/mod_resource/content/0/10.%2C%2011.%2C%2012.%2C%2013.%20ve%2014.%20hafta-Sulu%20%C3%A7%C3%B6zelti%20reaksiyonlar%C4%B1%20ve%20iyon%20dengeleri.pdf

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu