Kovelent Bağ

1.KISIM: LEWİS YAPISI, REZONANAS, VSEPR MODELİ VE HİBRİTLEME

3.1 Kovelent Bağ

3.1.1 Lewis yapısı ve Oktet kuralı

3.1.2 Rezonans hibrit

3.1.3 Okteti aşan atomlar

3.1.4 VSEPR teorisi ve Molekül şekli

3.2 Hibritleşme ve Hibritleşme enerjisi

Kaynak: https://debis.deu.edu.tr/userweb/mehmet.kartal/dosyalar/KOVELENTBAG1.pdf

Bir cevap yazın