Gravimetrik Demir ve Nikel Tayini ( MEGEP )

1. GRAVİMETRİK DEMİR TAYİNİ

1.1. Gravimetrik Demir Tayininde İşlem Basamakları

1.1.1. Analizin Yapılışı

1.1.2. Gravimetrik Demir Tayininde Dikkat Edilecek Hususlar

1.1.3. Gravimetrik Demir Tayininde Kullanılacak Çözeltiler

2. GRAVİMETRİK NİKEL TAYİNİ

2.1. Analizin Yapılışı

2.2. Analizin Yapılışında Dikkat Edilecek Hususlar

2.3. Gravimetrik Nikel Tayininde Kullanılacak Çözeltiler


1. GRAVİMETRİK DEMİR TAYİNİ

Gravimetrik yöntemƖe demir tayini, çözeltideki bütün demir iyonlarının demir (III) e yükseltgenmesinden sonra amonyak çözeltisi ile demir (III) hidroksit hâlinde çöktürülüp Fe2O3 hâlinde tartılması temeline dayanır.

1.1. Gravimetrik Demir Tayininde İşlem Basamakları

1.1.1. Analizin Yapılışı

Demir numunesi katı bir madde ise önce toz hâline getirilir, kurutulur, sabit tartıma getirilir ve bu maddeden bir miktar alınarak çözelti hazırlanır. Çözeltiye 1 mƖ derişik HNO3 katılarak ısıtılır, çözeltideki Fe+2 iyonlarının Fe+3 e yükseltgenmesi sağlanır. 6 N NH3 çözeltisi hazırlanarak azar azar numune çözeltisine katılır. Fe+3 iyonlarının Fe(OH)3 hâlinde çökmesi sağlanır.

Kaynak: http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Gravimetrik%20Demir%20Ve%20Nikel%20Tayini.pdf

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu