Starter Kültür ( Saf Kültür ) Üretim İşletmesi Dizaynı ve Fizibilite Raporu ( Mustafa N. GÜVEN )

ÖZET

STARTER KÜLTÜR (SAF KÜLTÜR) ÜRETİM İŞLETMESİ DİZAYNI VE FİZİBİLİTE RAPORU

GÜVEN, Mustafa N.

Yüksek Lisans Tezi, Süt Teknolojisi Bölümü
Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Sevda KILIÇ
Haziran, 2008, 82 sayfa

Türkiye’de henüz saf kültür üretimi gerçekleştirilmediğinden süt sanayi ihtiyaç duyduğu toplam kültürü bugün tamamen birkaç ithalatçı firmanın aracılığıyla temin etmektedir. Ancak mevcut kültürlerin, Türk halkının damak zevkine hitap eden ürünlerin elde edilmesine pek de uygun değildir ve aynı zamanda saf kültürlerin yurtdışından ithal edilmesinden dolayı ülke ekonomisi de zarar görmektedir. İnsan beslenmesinde çok önemli rolü olan süt ürünlerinin yapımında kullanılan saf kültürü kendi ülkemizde üreterek ithal yolla temin edilen bu kültürler için ödenen dövizin en azından bir kısmının yurtdışına çıkmasını engellemek gerekir. Bunun için çok geniş ve önemli bir bakteri popülasyonuna sahip olan ülkemiz mikroflorasından faydalanarak damak tadına hitap edecek özelliklere sahip kültürlerin hazırlanması gerekmektedir. Bu çalışmada, öncelikle, süt ürünleri üretiminde kullanılan saf kültürler hakkında bilgiler ve üretim yöntemleri, ardından, saf kültür üretim işletmesi dizaynı ve fizibilite raporu oluşturmak için yapılan hesaplamalara yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Saf (Starter) Kültür, Laktik Asit Bakterileri, Fermente Süt Ürünleri, Fizibilite

ABSTRACT

THE FEASIBILITY REPORT AND DESIGN OF STARTER CULTURE PRODUCTION PLANT

GÜVEN, Mustafa N.
MSc in Dairy Technology
Supervisor: Prof. Dr. Sevda KILIÇ
June, 2008, 82 pages

As starter culture production has not been able to be realised in Turkey, dairy industry today provides the required total culture through some importer companies. However the available cultures are not suitable to produce the products for the Turkish taste and at the same time the national economy is harmed by the import of the starter cultures. By producing the starter cultures that are very important for human nutrition in our own country, at least some part of the foreign exchange paid for these imported cultures could be kept in hand. To realise this, our country that has a very large and important bacteria population, has to prepare the cultures suitable for the Turkish taste by using microfloration. In this study, firstly, information about starter cultures used in diary production and production methods and secondly, calculations made on the design and feasibility report of the starter culture production plant have been included.

Key Words: (Starter) culture, lactic acid bacterias, fermentated dairy, feasibility

Kaynak: http://www.acikerisim.ege.edu.tr:8081/jspui/bitstream/11454/3445/1/mustafanguven2008.pdf

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu