Kutup Süt Ürünleri Fizibilite Projesi

 • KUTUP SÜT ÜRÜNLERİ

 • FİZİBİLİTE PROJESİ

 • İÇİNDEKİLER

 • İçindekiler

 • Şekiller Dizini

 • Tablolar Dizini

 • 1. Genel Bilgiler

 • 1.1. Projenin Adı

 • 1.2. İşletmenin ve Ürünlerin Tescilli Adı

 • 1.3. Yatırımın Yapılacağı Yer

 • 1.4. Yatırımın Konusu

 • 1.5. Yatırımın Kapasitesi

 • 1.6. Yatırımın Termin Planı

 • 1.7. Projeyi Hazırlayanlar ve Adresleri

 • 1.8. Projeyi Onaylayan ve Adresi

 • 1.9. Firmayı Temsil Etmeye Yetkili Kişiler, Telefonlar ve İmza Sirküleri

 • 1.10. Yoğurt Dondurması Hakkında Bilgi

 • 2. Projenin Amacı

 • 3. Projenin Gerekçesi

 • 4. İşletme Kuruluş Yeri Hakkında Bilgiler

 • 4.1. Kuruluş Yeri

 • 4.2. İklim Durumu

 • 4.3. Nüfus Durumu

 • 4.4. Eğitim Durumu

 • 4.5. Ulaştırma Durumu

 • 4.6. Ekonomik Durum

 • 4.7. Sanayi Durumu

 • 4.8. Su ve Elektrik Durumu

 • 4.9. Arazi ve Yön Durumu

 • Burdur İlinin Haritası

 • 5. Piyasa Etüdü

 • 5.1. Hammadde Durumu

 • 5.2. Pazar Durumu

 • 5.3. Fiyat Analizi

 • 5.4. Talep Tahminleri

 • 5.5. Fiyat Tahminleri

 • 6. Projenin Mühendislik Yönü

 • 6.1. Üretimde Kullanılacak Hammaddeler ve Kalite Kriterleri

 • 6.2. Üretim Akış Şeması

 • Üretim Akış Şemasının Açıklaması

 • 6.3. Üretimdeki Kritik Noktalar

 • 6.4. Üretilecek Mamül Maddeler ve % Bileşimleri

 • 6.5. Kapasitenin Hesaplanması

 • 7. İşletme Planları

 • 7.1. Genel Yerleşim Planı

 • 7.2. Asma Kat ve Zemin Kat Genel Vaziyet Planı

 • 8. Projenin Yatırım Tutarının Tespiti

 • 8.1. Projenin Sabit Yatırım Tutarı

 • 8.1.1. Proje Etüt Gideri

 • 8.1.2. Arazi ve Arsa Giderleri

 • 8.1.3. Arazi Düzeltme Masrafı

 • 8.1.4. İnşaat Giderleri

 • 8.1.5. Makine ve Donanım Giderleri

 • 8.1.6. Nakliye ve Montaj Giderleri

 • 8.1.7. Taşıt / Araç Giderleri

 • 8.1.8. Laboratuvar Araç Giderleri

 • 8.1.9. Ofis Demirbaş Giderleri

 • 8.1.10. Beklenmeyen Giderler

 • 8.1. Projenin Sabit Yatırım Tutarı

 • 8.2. İşletme Sermaye Giderleri

 • 8.2.1. Hammadde Giderleri

 • 8.2.2. Yardımcı Hammadde Giderleri

 • 8.2.3. Tanıtım ve Reklam Giderleri

 • 8.2.4. Yakıt Giderleri

 • 8.2.5. Personel Giderleri

 • 8.2.6. Elektrik Giderleri

 • 8.2.7. Su Giderleri

 • 8.2.8. Bakım Onarım Giderleri

 • 8.2.9. Amortismanlar

 • 8.2.10. Yemek Giderleri

 • 8.2.11. Personel Servisi Giderleri

 • 8.2.12. Genel Sarf Malzeme Giderleri

 • 8.2. İşletme Sermayesi Tutarı

 • 8. Projenin Yatırım Tutarı

 • 9. Yıllık İşletme Gelirleri

 • 10. İşletme Finansman Kaynakları

 • 11. İşetmenin Yıllara Göre Faiz Giderleri

 • 12. Projenin Değerlendirilmesi

 • 12.1. İşletme Gelir Gider Tablosu

 • 12.2. İç Karlılık Oranı

 • 12.3. Fayda Masraf Oranı

 • 12.4. Geri Ödeme Süresi

 • 12.5. Borç Ödeme Oranı

 • 12.6. Rantabilite

 • 12.7. Mali Rantabilite

 • 12.8. Yatırımın Karlılık Oranı

 • 12.9. Sermaye Hasıla Oranı

 • 12.10. Sermaye İstihdam Oranı

 • 12.11. Projenin Ekonomik Ömrü

 • 13. Değerlendirme

 • Literatür

 • ŞEKİLLER DİZİNİ

 • Şekil 1. Burdur İlinin Haritası

 • Şekil2. Üretim Akış Şeması

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu