Mineraller

MİNERALLER

Makroelementler

>50 mg/kg vücut ağırlığı

Kalsiyum % 1.50

Fosfor % 1.00

Magnezyum % 0.04

Sodyum % 0.16

Potasyum % 0.20

Klor % 0.11

Kükürt % 0.15

Mikroelementler *Toksik elementler

<50 mg/kg vücut ağırlığı

Demir

Aluminyum

*Bakır

Brom

Mangan

*Nikel

Çinko

Vanadyum

Kobalt

Kalay

*Molibden

*Arsenik

*Selenyum

Lityum

İyot

*Kurşun

Krom

*Kadmiyum

*Flor

Kalsiyum

İskelet, diş, canlı hücre ve doku sıvılarının önemli bir yapı maddesi

% 98-99’u iskelette

Kemik külünde % 36.5 Ca

Kemikte hidroksi apatit biçiminde fosforla bağlanmış olarak

Kalsiyum Kaynakları

Bol yapraklı yeşil yemler, özellikle baklagiller ↑

Hayvansal kökenli yemler ↑

CaCO3, DCP, midye kabuğu ↑

Tahıl taneleri, kök ve yumru yemler ↓

Emilimi Etkileyen Faktörler

→ Ca-fitat, Ca-okzalat

Rasyonda yağ fazlalığı

Rasyonda Fe, Al, Mg fazlalığı

Laktoz, vitamin D, lizin

Metabolizmada Kalsiyum

Kemiklerin yapısında

Sinirsel uyarımların iletiminde

Kanın pıhtılaşmasında (Plazmada Ca + trombin)

Kasların kontraksiyonu için gerekli enzimlerin aktivitesinde, kalp kasının düzenli çalışmasında (kan Ca düzeyi ↑ ⇔ kalp çalışması ↑)

Tripsin enziminin aktivitesinde

Tükürüğün yapısında yer alarak rumen pH’sının ayarlanmasında

Yumurta kabuğu ve süt oluşumunda


Bir cevap yazın

Başa dön tuşu