Light ( Diyet ) Süt ve Süt Ürünleri Üzerine Bir Araştırma ( Yasemin Doruk GÜDEMEZ )

Bu araştırma, Tekirdağ marketlerinde satışa sunulan 5 farklı firmaya ait light süt, 5 farklı firmaya ait light peynir ve 4 farklı firmaya ait light yoğurtların kurumadde, yağ, protein, kül içeriklerini saptamak ve enerji değerlerini belirlemek amacıyla planlanmıştır. Analizi yapılan tüm light süt ürünleri, 1 ay ara ile 3 kez analize alınmış ve kimyasal yönden incelenmiştir. Üç ayrı analiz dönemi boyunca light yoğurt ürünlerinde tespit edilen minimum ve maksimum ortalama değerler şöyledir: Kurumadde %12,35-15,56; Yağ %0,31-1,66; Protein %4,69-5,88; Kül %1,03-1,24; Enerji 47,81-59,16 kcal. Üç ayrı analiz dönemi boyunca light beyaz peynir ürünlerinde tespit edilen minimum ve maksimum ortalama değerler ise şu şekildedir: Kurumadde %30,60-43,47; Yağ %7,50- 11,66; Protein % 15,07-22,54; Kül %2,53-3,96; Enerji 149,03-212,24 kcal. Üç ayrı analiz dönemi boyunca light içme sütlerinde tespit edilen minimum ve maksimum ortalama değerler ise şöyledir: Kurumadde %8,41-8,72; Yağ %0,13-0,21; Protein %3,35-3,82; Kül %0,71-0,75; Enerji 31,51-32,91 kcal. İstatistik analizlerine göre; light süt ve ürünlerinde firmalar arasındaki farklılık, %yağ’da p<0.05 düzeyinde önemli bulunmuştur. Light beyaz peynir ürünlerinde firmalar arasındaki farklılık, %kurumadde, %yağ, %protein, % ve enerjide p<0.01 düzeyinde önemlidir. Light yoğurt ürünlerinde ise firmalar arasındaki farklılık, %kurumadde, %yağ ve enerjide p<0.01 düzeyinde önemli bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Light süt, light beyaz peynir, light yoğurt, enerji değeri

ABSTRACT M. Sc. Thesis A RESEARCH UPON THE LIGHT MILK AND MILK PRODUCTS YASEMİN DORUK GÜDEMEZ

Trakya University Graduate School Of Natural And Applied Sciences Department of Food Engineering Advisor:Prof. Dr. Mehmet Demirci 2007 Page:54 This research which belonged to five different firms of light milks, five different firms of light cheese and four different firms of light yogurts have been planned to pointed out the dry material, oil, protein, ashe and the energy values saled on the markets of Tekirdağ. All the light milk, light ceehese and light yogurt productions have been analyzed and examined in the chemical way three times once a month intervals. According to the three different analyzed periods, the avarage values of the light yogurt products are as the following: Dry material %12,35-15,56; Oil %0,31-1,66; Protein %4,69-5,88; Ashe %1,03-1,24; Energy 47,81-59,16 kcal. According to the three different analyzed periods, the avarage values of the light cheese products are as the following: Dry material %30,60-43,47; Oil %7,50-11,66; Protein %15,07-22,54; Ashe %2,53-3,96; Energy 149,03-212,04 kcal. According to the three different analyzed periods, the avarage values of the light milk products are as the following: Dry material %8,41-8,72; Oil %0,13-0,21; Protein %3,35-3,82; Ashe %0,71-0,75; Energy 31,51-32,91 kcal. According to the statical analysis, the difference between the firms of light milk products have been found out important in %oil (p<0.05). The difference between the firms of light cheese products have been found out important in %dry material, %oil, %protein, %ashe and energy (p<0.01). The difference between the light yogurt products have been found out important %dry material, %oil and energy (p<0.05).

Key Words: Light Cheese, Light Yogurt, Light Milk, Energy value

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu