Saanen Keçisi Sütünün Genel Özellikleri ( Harun KESENKAŞ )

ÖZET

Bu  çalışmada  Ege  Üniversitesi  Ziraat  Fakültesi  Zootekni  Bölümü  keçi  ağılında  beslenen  Saanen  keçilerinden  elde   edilen toplam 80 adet çiğ süt örneğinin genel özellikleri incelenmiştir. Başlıca kimyasal bileşenlerin yanında örneklerin   asitliği  ve  özgül  ağırlıkları  da  belirlenmiştir.  Çalışmada  ülkemizde  son  yıllarda  üretimi  ve  tüketimi  önem  kazanan   Saanen keçisi sütü hakkındaki mevcut bilgi birikimine katkıda bulunmak amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler : Keçi sütü, Saanen, Süt kompozisyonu

General Properties of Saanen Goat Milk

ABSTRACT

In this research, general properties of 80 raw milk samples from Saanen dairy goats, which are bred at Ege University   Department of Animal Sciences, were investigated. The acidity and specific gravity of samples were also determined   besides their major chemical composition. The aim of this study was to contribute to the present information  about   Saanen goat milk.

Keywords: Goat milk, Saanen, Milk composition

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu