Sterilize İçme Sütü Üretimi

Sterilizasyonun Tanımı ve Amacı

Türk Gıda Kodeksi- Çiğ Süt ve Isıl İşlem Görmüş Sütleri Tebliği’ ne göre sterilizasyon; oda sıcaklığında saklanabilen ticari olarak steril bir  ürün elde etmek amacı ile normal depolama şartlarında  bozulmaya neden olacak tüm mikroorganizmaları ve sporlarını  yok eden hermetik ambalajlı ürüne, en az

115ºC’de 13 dakika veya

121ºC’de 3 dakika gibi

uygun zaman sıcaklık kombinasyonunda, yüksek sıcaklıkta uzun  süreli uygulanan ısıl işlemdir.

Sterilize içme sütü, hermetik olarak kapatılmış opak  ambalajlarda sterilzasyon işlemi uygulanarak bozulma yapan  tüm mikroorganizmaların ve bunların sporlarının yok edilmesiyle  elde edilen içme sütüdür.

Sterilizasyon Yöntemleri

Klasik Sterilizasyon

Sütün klasik yöntem ile sterilizasyonu 110-120°C’ de 2-40 dakikalık ısıtma ile yapılmaktadır. Sütün  100°C’nin üzerinde otoklav içerisinde  sterilizasyonunda atmosfer basıncının üzerindeki basınçlara ihtiyaç duyulmaktadır.

Sterilizasyon Metotları

Ambalaj içinde sterilizasyon

– Otoklavlarda kesikli sterilizasyon

– Hidrostatik otoklavlarda sürekli sterilizasyon UHT sterilizasyon

– Direkt UHT yöntemi

– Süte buhar püskürterek yapılan buhar enjeksiyon yöntemi

– Buhara süt püskürtülerek yapılan infüzyon yöntemi

– İndirekt UHT yöntemi

– Plakalı ısı değiştiriciler

– Borulu ısı değiştiriciler

Kaynak: http://content.lms.sabis.sakarya.edu.tr/Uploads/66341/33788/sterilize_icme_sutu_uretimi.ppt

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu