Etiket Arşivleri: Diyet süt

Diyet Gıda Ürünleri ( Banu YAPAR )

TERMİNOLOJİ VE ÜRÜN KAPSAMI

DİYET NEDİR

DİYET GIDALAR

Diyet Gıdalara Olan Gereksinim

DİYET GIDALARIN GRUPLANDIRILMASI

İçecekler

Yiyecekler

DİYET GIDA ÜRETİMİNDE KULLANILAN İNGREDİYENTLER

İngrediyent / Bileşen

Yağ İkame Ediciler

Şeker İkame Ediciler

Yoğun Tatlandırıcıların Türk Gıda Kodeksine Göre İzin Verilen Maksimum Kullanım Dozları

DOĞAL İNGREDİYENTLER

Doğal İngrediyentler ile İlgili Yasal Düzenlemeler

Doğal İngrediyentlerin Kalori Değeri

DİYET LİFLER

Diyet Liflerin Kalori Azaltma Özelliği

Diyet Liflerin Gıda Alanlarında Kullanımı

Diyet Lifli Gıdaların Raf Ömrünün Uzaması

Diyet Lif İngrediyentlerinin Fırın Ürünlerinde Kullanımı

DİYET GIDA ÜRÜNÜ

Kalorisi Azaltılmış Diyet ( Light ) Ürünler

Kalorisi Azaltılmış Ürünler Diyet midir?

DİYET GIDA ÜRÜNLERİ PAZAR YAPISI

DİYET SÜT ve SÜT ÜRÜNLERİNİN YILLAR İTİBARİYLE TÜKETİM ORANLARI TABLO-1

UN ve UNLU MAMÜLLERİN 2003 YILI İTİBARİYLE TÜKETİM MİKTARI TABLO-2

TATLANDIRICI ŞEKER ve ÇİKOLATALARIN YILLAR İTİBARİYLE TÜKETİM MİKTARI TABLO-3

DİYET MEŞRUBAT BUZLU ÇAY ve MEYVE SULARI TABLO-4

SEKTÖRLE İLGİLİ MEVZUAT

Enerjisi Kısıtlanmış Diyetler İçin Hazırlanan Gıdaların Temel Bileşimi Yönünden Mevzuat

Ambalajlama, Etiketleme ve İşaretleme Yönünden Mevzuat

Diyet Gıda Ürünlerinin İthalatında Aranan Belgeler

DİYET GIDA ÜRÜNLERİNDE İTHALAT / İHRACAT KONTROLLERİ

İhracat Kontrolleri

Kontrole ilişkin esaslar

İthalat Kontrolleri

SEKTÖRDE FAALİYET GÖSTEREN BAŞLICA ÜRETİCİ VE / VEYA İHRACATÇI FİRMALAR

Başlıca Üretici ve / veya İhracatçı Firmalar

Yararlanılan Kaynaklar

Light ( Diyet ) Süt ve Süt Ürünleri Üzerine Bir Araştırma ( Yasemin Doruk GÜDEMEZ )

Bu araştırma, Tekirdağ marketlerinde satışa sunulan 5 farklı firmaya ait light süt,
5 farklı firmaya ait light peynir ve 4 farklı firmaya ait light yoğurtların kurumadde, yağ, protein, kül içeriklerini saptamak ve enerji değerlerini belirlemek amacıyla
planlanmıştır. Analizi yapılan tüm light süt ürünleri, 1 ay ara ile 3 kez analize alınmış ve kimyasal yönden incelenmiştir.
Üç ayrı analiz dönemi boyunca light yoğurt ürünlerinde tespit edilen minimum ve
maksimum ortalama değerler şöyledir: Kurumadde %12,35-15,56; Yağ %0,31-1,66;
Protein %4,69-5,88; Kül %1,03-1,24; Enerji 47,81-59,16 kcal.
Üç ayrı analiz dönemi boyunca light beyaz peynir ürünlerinde tespit edilen
minimum ve maksimum ortalama değerler ise şu şekildedir: Kurumadde %30,60-43,47; Yağ %7,50- 11,66; Protein % 15,07-22,54; Kül %2,53-3,96; Enerji 149,03-212,24 kcal.
Üç ayrı analiz dönemi boyunca light içme sütlerinde tespit edilen minimum ve
maksimum ortalama değerler ise şöyledir: Kurumadde %8,41-8,72; Yağ %0,13-0,21;
Protein %3,35-3,82; Kül %0,71-0,75; Enerji 31,51-32,91 kcal.
İstatistik analizlerine göre; light süt ve ürünlerinde firmalar arasındaki farklılık,
%yağ’da p<0.05 düzeyinde önemli bulunmuştur. Light beyaz peynir ürünlerinde
firmalar arasındaki farklılık, %kurumadde, %yağ, %protein, % ve enerjide p<0.01
düzeyinde önemlidir. Light yoğurt ürünlerinde ise firmalar arasındaki farklılık,
%kurumadde, %yağ ve enerjide p<0.01 düzeyinde önemli bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Light süt, light beyaz peynir, light yoğurt, enerji değeri

ABSTRACT M. Sc. Thesis A RESEARCH UPON THE LIGHT MILK AND MILK PRODUCTS YASEMİN DORUK GÜDEMEZ

Trakya University Graduate School Of Natural And Applied Sciences Department of Food Engineering Advisor:Prof. Dr. Mehmet Demirci 2007 Page:54 This research which belonged to five different firms of light milks, five different firms of light cheese and four different firms of light yogurts have been planned to pointed out the dry material, oil, protein, ashe and the energy values saled on the markets of Tekirdağ. All the light milk, light ceehese and light yogurt productions have been analyzed and examined in the chemical way three times once a month intervals. According to the three different analyzed periods, the avarage values of the light yogurt products are as the following: Dry material %12,35-15,56; Oil %0,31-1,66; Protein %4,69-5,88; Ashe %1,03-1,24; Energy 47,81-59,16 kcal. According to the three different analyzed periods, the avarage values of the light cheese products are as the following: Dry material %30,60-43,47; Oil %7,50-11,66; Protein %15,07-22,54; Ashe %2,53-3,96; Energy 149,03-212,04 kcal. According to the three different analyzed periods, the avarage values of the light milk products are as the following: Dry material %8,41-8,72; Oil %0,13-0,21; Protein %3,35-3,82; Ashe %0,71-0,75; Energy 31,51-32,91 kcal. According to the statical analysis, the difference between the firms of light milk products have been found out important in %oil (p<0.05). The difference between the firms of light cheese products have been found out important in %dry material, %oil, %protein, %ashe and energy (p<0.01). The difference between the light yogurt products have been found out important %dry material, %oil and energy (p<0.05).

Key Words: Light Cheese, Light Yogurt, Light Milk, Energy value