İş Sağlığı ve Güvenliği

İşyeri Disiplinini İhmal Tutanağı Örneği

www.foodelphi.com

İŞYERİ DİSİPLİNİNİ İHLAL TUTANAĞI Sayı: …… İŞÇİNİN Adı Soyadı               : İşyeri no                   : T.C Kimlik no          : Bölümü                     : ……/……/…… günü ,saat………..de yapılan kontrollerde……………………………işini yapan …………………… ………………………………..’nın işyerini paydos zamanından …

Daha Fazlası »

İşyerini Terk Tutanağı Örneği

www.foodelphi.com

İŞYERİNİ TERK TUTANAĞI Sayı : …. İŞÇİNİN Adı Soyadı               : İşyeri no                   : T.C Kimlik no          : Görevi                      : Adresi                       : Yukarıda işyeri pozisyonu ve açık bilgileri bulunan ……………………………………………..’nın ……/…../ …

Daha Fazlası »

Mevsimlik Tarım İşi Sözleşmesi Örneği

www.foodelphi.com

MEVSİMLİK TARIM İŞİ SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞMENİN KONUSU Aşağıda tarafları ve yükümlülükleri belirtilen mevsimlik tarım işi sözleşmesidir. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İŞVEREN              : ADRES  : ARACI                   : ADRES  : İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1-  İşveren tarafından  …

Daha Fazlası »

Olay Tutanağı Örneği

www.foodelphi.com

OLAY  TUTANAĞI İŞYERİNİN Unvanı                      : Faaliyet Konusu       : İŞÇİNİN Adı Soyadı               : İşyeri no                   : T.C Kimlik no          : Bölümü                     : Görevi                      : OLAYIN KONUSU : …../…./….. tarihinde ….. – …

Daha Fazlası »

Risk Belirleme Anketi

www.foodelphi.com

RİSK BELİRLEME ANKETİ TARİH Adı Soyadı : Görevi : Birim : 1 Kaç yıldır bizimle çalışıyorsunuz? ………….YIL    ……………AY 2 Vermiş olduğumuz hizmetlerle ilgili olarak karşılaşabileceğiniz kazalar nelerdir? 3 Bizimle …

Daha Fazlası »

Risk Değerlendirme Tablosu Yöntemi ile Risk Analizi

www.foodelphi.com

Özet Türkiye’de iş kazaları önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) istatistiklerine göre, 2009 yılında ülkemizde 64316 iş kazası, 429 meslek hastalığı vakası tespit edilmiştir. Bunların 1171’i ölümle sonuçlanırken, 1885 kişi …

Daha Fazlası »