Süt ve Süt Ürünleri

Gouda ve Feta Peyniri Üretimi

www.foodelphi.com

GOUDA PEYNİR ÜRETİMİ GOUDA, PORTAKAL RENGİNDEKİ KILIFIYLA TANINAN, ÇİĞ SÜTTEN ÜRETİLEN SIKI DOKULU BİR HOLLANDA PEYNİRİDİR. İLK KEZ HOLLANDA’NIN GOUDA KENTİNDE ÜRETİLEN BU PEYNİR, YEMEKLERE KATILIR VE PİZZALARIN ARANAN LEZZETİNİ …

Daha Fazlası »

Dünya’da ve Türkiye’de Peynir Üretimi ( ATB )

www.foodelphi.com

Peynir, kelimesi modern Türkçe’ye Farsça sütten yapılmış manasına gelen panīr kelimesinden geçmiştir. İngilizce’ye ise Latince caseus dan gelmiştir. Bu kelimenin kökeninin Hint-Avrupa dillerinde yeralan mayalanmak-ekşimek manasına gelen kwat-kökünden geçtiği düşünülmektedir. …

Daha Fazlası »

Rennet Enzimi ile Sütün Pıhtılaştırılması

www.foodelphi.com

Rennet Enzimi ile Sütün Pıhtılaştırılması Özet: Peynir, sütün maya(enzim) ile pıhtılaştırılmasıyla elde edilen çökeleğin olgunlaştırılmasından üretilen bir gıda maddesidir. Üretilen peynirin özelliği, kullanılan hammadde olan sütün ve katılan starter kültürlerin …

Daha Fazlası »

Making Yogurt – Lactic Acid Fermentation

www.foodelphi.com

žMaking yogurt žLactic Acid Fermentation       žIntroduction žYogurt production demonstrates fermentation by Streptococcus thermophilus and Lactobaacillus bulgaricus žHeated milk is inoculated and maintained at a given temperature causing bacteria to grow …

Daha Fazlası »