Gıda Kimyası

Nişasta : Kimyasal Yapı

www.foodelphi.com

Nişasta: kimyasal yapı Nişasta bir homopolisakkarittir: A-D-glukoz polimeri MW: 50.000-1000000 Yapısında iki tür polimer bulunur; 1. Amiloz: A-1,4 bağlı glukoz polimeridir (amorf) Düz zincir halinde (500-2000 glukoz birimi) MW:250.000 İyot …

Daha Fazlası »

Gıdalarda Bozulma Tipleri ve Nedenleri

www.foodelphi.com

GIDALARDA BOZULMA TİPLERİ VE NEDENLERİ Bozulma nedir?  Gıdanın bozulması metabolik bir süreç olup duyusal özelliklerde meydana gelen değişiklikler nedeniyle gıdanın tüketilemeyecek hale gelmesine neden olur. Yani renk, tat, koku …

Daha Fazlası »

Kjeldahl’s Method

www.foodelphi.com

Amino Acids What is amino acid?  Amino Acid: aminated carboxylic acid (R- COOH) Classification of Amino Acid 1. By the location of Amino-group : /β / γ-AA 2. By …

Daha Fazlası »

Peptitler ve Proteinler

Foodelphi.com protein proteinler

AMİNO ASİTLER, PEPTİTLER VE PROTEİNLER II: Peptitler ve Proteinler Peptitler amino asitlerden oluşmuş zincirlerdir. İki amino asit molekülü bir amit bağı ile kovalent olarak birbirine bağlandıklarında bir dipeptit oluşur. Bu …

Daha Fazlası »

Flavonoids ( Dr. Louay Labban )

www.foodelphi.com

Flavonoids Dr. Louay Labban A’Sharqiyah University Flavonoids • Polyphenolic compounds that are ubiquitous in nature and are categorized, according to chemical structure, into flavonols, flavones, flavanones, isoflavones, catechins, anthocyanidins and …

Daha Fazlası »