Buğday ( Wheat )

BUĞDAY ( WHEAT )

Takım: Poales

Familya: Poaceae

Cins: Triticum

Buğday, diğer tahıl tanelerine kıyasla daha geniş alanlarda ekimi yapılan bir bitkidir.

Tek yıllık otsu bir bitkidir.

Genellikle ılık ve serin iklim koşullarında yetişir.

Üretimin en fazla olduğu bölgemiz İç Anadolu Bölgesidir.

Derin ,killi ve yeterli organik maddesi olan fosfor ve kireci bulunan kumlu tınlı topraklar en iyi buğday topraklarıdır.

Ekim nöbeti açısından ise buğday ülkemizde kuru ve sulu koşullarda çeşitli kültür bitkileri ile münavemeye (nöbetleşmeye) girmektedir.

BuğdayIn Tane YapIsI

BUĞDAY TANESİNİN KISIMLARI

Kepek(Perikarp):Değirmencilikte endospermden ayrılarak hayvan yemi olarak kullanılan kabuk kısmıdır.

Endosperm:Buğdayın un elde edilen kısmıdır.

Ruşeym:Tohumun çimlenmesini sağlayan bölümüdür.Yüksek oranda yağlı madde içerir.Erken bozulmaya sebep olduğundan ayrılması tercih edilir.

BUĞDAYIN KİMYASAL BİLEŞENLERİ

BUĞDAY UNUNUN ÜRETİM ŞEMASI

Kamyondan depo zemİnİne buğday boşaltma

Helezon ve pnömatİk sİstem İle sİlo dolumu

SİLOLARDA BEKLETME

Uzun süreli olarak tahılın özelliğini bozmadan muhafaza etmesi nedeni ile çelik silolar depolama gereksinimleri için en uygun seçeneklerdir.Bu nedenle çelik silolar tahıl depolamada en çok tercih edilen yöntemdir.

Paçal İşlemİ

Buğday çeşidinin çok оlması, elde edilen unda da farklılıkları ortaya çıkarmaktadır. Un fabrikalarında birçok çeşit ve özellikteki buğdaylar öğütülürken üretileсek un kаlitesinin sürekli aynı özellikte olması istenir. Her zaman aynı kаlitede ve özellikte buğday bulunamaması vе іstenіlen kalіtede un imal edilmesi için birkaç buğday çеşidi paçal yapılır. Bu nedenle laboratuarlarda yapılan çalışma sonuсu farklı kalіtedekі buğdaylar bellі oranlarda karıştırılır. Bu karıştırma işlеminе pаçаllаmа denіr.

ÇÖP SASÖRÜ

Kullanım Amacı: Özellikle tahılların öğütülmeden önce ve diğer granül ürünlerin kaba ve ince atıklarından ayrıştırılması için tane iriliğine göre elenmesi prensibi ile calişmaktadır.

TAŞ AYIRICI

Tahıl işleme tesislerinde öğütülmemiş tahıldan, taşın kuru sistemle ayrılması için etkin ve verimli olarak kullanılan bir makinedir.

TRİYÖR

Buğdayın sığmayacağı fakat kırık ve ot tohumlarının sığabileceği gözeneklere sahip baskılı saclar ile buğdayın kırık ve ot tohumlarından temizlenmesi için kullanılır. hava akımı ile de makine içinde oluşabilecek muhtemel toz alınmaktadır.

KABUK SOYUCU

Kullanım Amacı: Özellikle un fabrikalarında buğday veya diğer tahılların üzerindeki tozların temizlenmesi, küçük toprak parçalarının parçalanarak buğdaydan ayrılması  ve kabuk soyma işlemini gerçekleştirmede kullanılır.

Çalışma Prensibi: Tahılın yoğun bir baskı ile kendi kendine sürtünmesi, tahılın rotor üzerine yerleştirilmiş çelik metal çapalara sürtünmesi ve dışa silindirik olarak sarılmış özel malzemeden örme olarak yapılmış aşındırmaya uygun profildeki örgü gömleğe sürtünmesi yoluyla temizlenmekte ve soyulma işlemi gerçekleşmektedir.

YIKAMA VE KURUTMA ÜNİTESİ

Buğdayı su içerisinde ilerleterek dışında bulunan toz vb. istenmeyen maddelerin uzaklaştırılmasını sağlar. Ürün girişinde bulunan ve birbirlerine ters çalışan iki helezonla buğdayın ön yıkama işlemini ve kalmışsa taş ayrımı sağlar. Dik kısmında(soba) panjur saclarla ince bir kepek ayrıştırılarak nispeten kurutma sağlanmış olur.

Kurutma işlemi süratli bir şekilde yapılır.

TAVLAMA

Buğdayın öğütülmeden önce özellikle sertlik derecesine göre tanenin nem düzeyini ayarlamak ve öğütmeye en elverişli hale getirmek için taneye su verme işlemine tavlama diyoruz.
Buğdayın tavlanmasında amaç, buğday tanesinin fiziksel yapısını, nem miktarını istenilen düzeye getirerek öğütmeye elverişli duruma getirmek ve unun ekmekçilik kalitesini yükseltmektir. Böylece kırma valslerinde yapılan kesme ve taneyi açma işlemlerinde kabuğun ufalanması önlenir. Tavlanmamış buğday kabuğu kırılgan bir yapıya sahip olduğundan başlangıçta kırma valslerinde buğdayın açılması esnasında kabuğun ufalanmasına sebep olacaktır.

İkinci kez siloya dolum: Buğdaya su verilir ve 12 saat süre ile yumuşaması beklenir.Böylelikle buğdayın dinlenmesi de sağlanmış olur.

ÖĞÜTME

Kırma valslerde buğday patlatılarak irmik kabuktan ayrılır.Oluşan karışım pnömatik fan yardımı ve pnömatik devre sistemi ile hava  kilitlerinden geçerek eleklere taşınır.

Eleme

 Valsten geçen irmik ve un elekler aracılığıyla birbirinden ayrılır. Elekler kapalı bir sistem içerisinde hareket eden farklı gözenek yapılarının üst üste yerleştirilmesi ile oluşmuştur.

Ambalajlama ve depolama

Unların çuvallara doldurulmasını sağlayan sistem çuvalı sallayarak unun çuvala dolmasını sağlamaktadır.Daha sonra çuvalların ağzı dikilmektedir.

KAYNAKÇA

http://www.unihracati.com/un-uretimifabrikalarda-un-ur%D0%B5timini-8-asamada-incele%D1%83ebiliriz.html

http://www.hatap.com/

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu