Etiket Arşivleri: Ruşeym

Buğday ( Wheat )

BUĞDAY ( WHEAT )

Takım: Poales

Familya: Poaceae

Cins: Triticum

Buğday, diğer tahıl tanelerine kıyasla daha geniş alanlarda ekimi yapılan bir bitkidir.

Tek yıllık otsu bir bitkidir.

Genellikle ılık ve serin iklim koşullarında yetişir.

Üretimin en fazla olduğu bölgemiz İç Anadolu Bölgesidir.

Derin ,killi ve yeterli organik maddesi olan fosfor ve kireci bulunan kumlu tınlı topraklar en iyi buğday topraklarıdır.

Ekim nöbeti açısından ise buğday ülkemizde kuru ve sulu koşullarda çeşitli kültür bitkileri ile münavemeye (nöbetleşmeye) girmektedir.

BuğdayIn Tane YapIsI

BUĞDAY TANESİNİN KISIMLARI

Kepek(Perikarp):Değirmencilikte endospermden ayrılarak hayvan yemi olarak kullanılan kabuk kısmıdır.

Endosperm:Buğdayın un elde edilen kısmıdır.

Ruşeym:Tohumun çimlenmesini sağlayan bölümüdür.Yüksek oranda yağlı madde içerir.Erken bozulmaya sebep olduğundan ayrılması tercih edilir.

BUĞDAYIN KİMYASAL BİLEŞENLERİ

BUĞDAY UNUNUN ÜRETİM ŞEMASI

Kamyondan depo zemİnİne buğday boşaltma

Helezon ve pnömatİk sİstem İle sİlo dolumu

SİLOLARDA BEKLETME

Uzun süreli olarak tahılın özelliğini bozmadan muhafaza etmesi nedeni ile çelik silolar depolama gereksinimleri için en uygun seçeneklerdir.Bu nedenle çelik silolar tahıl depolamada en çok tercih edilen yöntemdir.

Paçal İşlemİ

Buğday çeşidinin çok оlması, elde edilen unda da farklılıkları ortaya çıkarmaktadır. Un fabrikalarında birçok çeşit ve özellikteki buğdaylar öğütülürken üretileсek un kаlitesinin sürekli aynı özellikte olması istenir. Her zaman aynı kаlitede ve özellikte buğday bulunamaması vе іstenіlen kalіtede un imal edilmesi için birkaç buğday çеşidi paçal yapılır. Bu nedenle laboratuarlarda yapılan çalışma sonuсu farklı kalіtedekі buğdaylar bellі oranlarda karıştırılır. Bu karıştırma işlеminе pаçаllаmа denіr.

ÇÖP SASÖRÜ

Kullanım Amacı: Özellikle tahılların öğütülmeden önce ve diğer granül ürünlerin kaba ve ince atıklarından ayrıştırılması için tane iriliğine göre elenmesi prensibi ile calişmaktadır.

TAŞ AYIRICI

Tahıl işleme tesislerinde öğütülmemiş tahıldan, taşın kuru sistemle ayrılması için etkin ve verimli olarak kullanılan bir makinedir. 

TRİYÖR

Buğdayın sığmayacağı fakat kırık ve ot tohumlarının sığabileceği gözeneklere sahip baskılı saclar ile buğdayın kırık ve ot tohumlarından temizlenmesi için kullanılır. hava akımı ile de makine içinde oluşabilecek muhtemel toz alınmaktadır.

KABUK SOYUCU

Kullanım Amacı: Özellikle un fabrikalarında buğday veya diğer tahılların üzerindeki tozların temizlenmesi, küçük toprak parçalarının parçalanarak buğdaydan ayrılması  ve kabuk soyma işlemini gerçekleştirmede kullanılır.

Çalışma Prensibi: Tahılın yoğun bir baskı ile kendi kendine sürtünmesi, tahılın rotor üzerine yerleştirilmiş çelik metal çapalara sürtünmesi ve dışa silindirik olarak sarılmış özel malzemeden örme olarak yapılmış aşındırmaya uygun profildeki örgü gömleğe sürtünmesi yoluyla temizlenmekte ve soyulma işlemi gerçekleşmektedir.

YIKAMA VE KURUTMA ÜNİTESİ

Buğdayı su içerisinde ilerleterek dışında bulunan toz vb. istenmeyen maddelerin uzaklaştırılmasını sağlar. Ürün girişinde bulunan ve birbirlerine ters çalışan iki helezonla buğdayın ön yıkama işlemini ve kalmışsa taş ayrımı sağlar. Dik kısmında(soba) panjur saclarla ince bir kepek ayrıştırılarak nispeten kurutma sağlanmış olur.

Kurutma işlemi süratli bir şekilde yapılır.

TAVLAMA

Buğdayın öğütülmeden önce özellikle sertlik derecesine göre tanenin nem düzeyini ayarlamak ve öğütmeye en elverişli hale getirmek için taneye su verme işlemine tavlama diyoruz.
Buğdayın tavlanmasında amaç, buğday tanesinin fiziksel yapısını, nem miktarını istenilen düzeye getirerek öğütmeye elverişli duruma getirmek ve unun ekmekçilik kalitesini yükseltmektir. Böylece kırma valslerinde yapılan kesme ve taneyi açma işlemlerinde kabuğun ufalanması önlenir. Tavlanmamış buğday kabuğu kırılgan bir yapıya sahip olduğundan başlangıçta kırma valslerinde buğdayın açılması esnasında kabuğun ufalanmasına sebep olacaktır.

İkinci kez siloya dolum: Buğdaya su verilir ve 12 saat süre ile yumuşaması beklenir.Böylelikle buğdayın dinlenmesi de sağlanmış olur.

ÖĞÜTME

Kırma valslerde buğday patlatılarak irmik kabuktan ayrılır.Oluşan karışım pnömatik fan yardımı ve pnömatik devre sistemi ile hava  kilitlerinden geçerek eleklere taşınır.

Eleme

 Valsten geçen irmik ve un elekler aracılığıyla birbirinden ayrılır. Elekler kapalı bir sistem içerisinde hareket eden farklı gözenek yapılarının üst üste yerleştirilmesi ile oluşmuştur.

Ambalajlama ve depolama

Unların çuvallara doldurulmasını sağlayan sistem çuvalı sallayarak unun çuvala dolmasını sağlamaktadır.Daha sonra çuvalların ağzı dikilmektedir.

KAYNAKÇA

http://www.unihracati.com/un-uretimifabrikalarda-un-ur%D0%B5timini-8-asamada-incele%D1%83ebiliriz.html

http://www.hatap.com/

Ruşeym Katkılı Bisküvi Üretimi Üzerine Bir Araştırma ( Hacer İŞBACAR )

Bisküvi kelime olarak Latince iki kere pişirilmiş anlamına gelen “biscocotus” sözcüğünden türetilmiş olup, tahıl ürünlerinin kimyasal yollardan fermente edilmek suretiyle kabartılarak pişirilmesiyle elde edilen ürünlere verilen bir isimdir.

Türk Standartları Enstitüsü’nün 2383 no’lu tanımlamasına göre bisküvi “unun içinde kabarmayı sağlayıcı maddeler, şeker, tuz yağ ve gıda maddeleri ile ilgili tüzükte izin verilen diğer maddelerden biri veya birkaçı eklendikten sonra su ile yoğrularak içeriğe uygun bir biçimde işlenmesi, şekil verilmesi ve pişirilmesi sonucunda elde edilen bir unlu mamul” olarak ifade edilmektedir (Özden, 2003) .

Un, şeker, yağ, glikoz, süt veya süt tozu esas maddeleri olmasına karşılık, bisküvi bunların dışında pek çok aroma, tat ve koku maddelerini içermektedir. Bisküvi yapımında buğday türünden Tr.compactum’un kullanılmasının uygun olduğu bilinmektedir (Türker, 2002) .

Bisküvi imalinde unların tipi de önemlidir. Tip1, Tip2 veya en çok Tip3 sınıfındaki unlar bisküvi üretimi için uygundur. Tip4 ve Tip 5 normundaki unlar ise problem yaratmaktadır. Bu durum hamurun şekillendirilmesi ve pişmesi esnasında bir takım problemlere neden olurken, son üründe de gerek pişme kalitesi gerekse gramaj standardizasyonunun sağlanmasında istenmeyen durumlara yol açar.

Türkiye ve dünyada buğday; en çok ekmeğin, daha sonra bulgur, makarna, bisküvi ve diğer bazı gıda sanayi ürünlerinin hammaddesidir (Türker, 2002) .

Buğday tanesinin % 2/3’ünü oluşturan ve çimlenerek yeni bitkiyi meydana getirecek olan kökçük ve sapçık kısımlarını içeren buğday ruşeymi, yüksek konsantrasyonlarda besin öğelerini içeren nadir bir gıda kaynağıdır (Sümbül ve Tanju, 1982) .

Buğday unu üretimi sırasında kepekle beraber bir yan ürün olarak ortaya çıkan ruşeym, besleyici özellikleri açısından oldukça zengindir. Ruşeymde bulunan proteinlerin biyolojik değeri hayvansal kaynaklı proteinlere yakındır (İbanoğlu ve ark. 1999) .

Ruşeym

Ruşeym aslında hepimizin çok yakından tanıdığı BUĞDAY’ın embriyosudur.

Buğday Ruşeymi ( Mehmet KURAR )

RUŞEYM NEDİR? 

Ruşeym buğday tanesinin embriyosudur. Buğdaydaki toplam proteinin yaklaşık % 8’ini içerir. Buğday ruşeymi tüm tanenin % 2‐3’ünü oluşturur . Gıda kullanımına uygun olan ruşeym oranı yaklaşık % 0,5’ti’tir. Geleneksel bir değirmen sisteminde ruşeym, kepek azaltma pasajljlarında elde edilir. Bir ton buğdaydan yanlızca bir kg ruşeym elde ediliyor. İçinde vücut için gerekli besin öğelerinin bir çoğunu yüksek miktarda içeren buğday ruşeymi  dedeğğerlierli birbir besin kaynağıdır.

RUŞEYMİN YAPISINDA ;  18 AMİNO ASİT  10’DAN FAZLA VİTAMİN  8 MİNERAL  13 PROTEİN BİLEŞİMİ  OMEGA 3 OMEGA 6 OMEGA 9 YAĞ ASİTLERİ PREBİYOTİİK ENZİMLER

FAYDALARI NELER?  YAŞLILIĞI GECİKTİRİCİ KALBE YARARLI SİNİR SİSTEMİNİ DÜZENLER AFRODİZYAK ETKİ CİLT KIRIŞIKLIKLARINI ÖNLER VE AZALTIR KISIRLIK TEDAVİSİNDE ETKİLİ yBAĞĞIŞIKLIK SİİSTEMİİNİİ DESTEKLER DİYABETLİ HASTALARDA DAMAR TIKANIKLARININ ÖNLENMESİNE YARDIMCI

NASIL TÜKETİLİYOR? Ruşeym, soğuk süt veya yoğurt ile karıştırarak, Taze ya da kuru meyveye ilave edilerek , Çorba, salata gibi yiyeceklerin üzerine serpilerek , Yemek pişirirken baharat yerine vitamin takviyesi ollarakk, Ekmek ununa ilave edilerek kullanılıyor.

DİKKAT!!!!! Çölyak hastaları ve lif kullanımında sakınca bulunanlar tarafından TÜKETİLMEMESİ vurgulanıyor.

FİYATI NEDİR? Piyasada 250 gramı 5 YTL’den satılıyor. Türkiyye’de tüketimi ççok az ve fazla bilinmiyor. Avrupa ülkeleri ve ABD’de ise tüketimi oldukçça yyaygygın… Ruşşeyym her yyaş ş için tüketimi önerilen bir besin.

Kaynaklar : ywww.ekoorganik.com/Ruseym ywww.yenidenergenekon.com/64‐ruseym‐nedir ywww.edubilim.com › Genel Kategori › Sağlık Mehmet KURAR, Eldos ZİKİROV, Gülay DELİOĞLU, Ayjan KURBANALİYEVA

Kaynak: http://gida.mersin.edu.tr/gm324/Ruseym.pdf